Panský chodník

September 2015 / Prečítané 664 krát

   Mesto Pezinok prikročilo k definitívnemu riešeniu, ktoré zabráni zaplavovaniu Panského chodníka a Suvorovovej ulice, ku ktorému dochádzalo pravidelne po búrkach, intenzívnych dažďoch a jarnom topení snehu.
   Tieto záplavy každoročne poškodzovali komunikáciu a boli nebezpečné aj pre vodičov. Po minuloročnom vybudovaní odvodňovacieho rigolu bola v minulom mesiaci dobudovaná aj sedimentačná nádrž a z nej pod cestou vedúci obnovený odtokový kanál až do potoka Saulak. Toto riešenie definitívne zabráni nežiaducemu stavu pri povodniach, ktoré ohrozovali aj bytové domy na Novomeského ulici.

 

(MsÚ)


Ohodnoťte článok: