Predstavujeme poslancov MsZ

September 2015 / Prečítané 1216 krát

   Od februára 2015 dávame priestor na predstavenie súčasným poslancom Mestského zastupiteľstva v Pezinku.
   V tomto čísle Pezinčana svoj volebný zámer predstavuje:

František Féder, poslanec za volebný obvod č. 4

Narodil som sa v Pezinku, žijem tu 60 rokov, právom sa cítim byť Pezinčanom, a tak ma zaujíma smerovanie nášho mesta. To je dôvod, prečo som v roku 1992 vstúpil do komunálnej politiky. Komunálna politika je práca, ktorá si žiada celého človeka. K tomu patrí bezprostredný kontakt občana s volenými zástupcami samosprávy a o to sa snažím počas svojho poslaneckého mandátu a aj ako občan nášho mesta.
   Do tohto volebného obdobia som vstúpil spolu s priateľmi z občianskej iniciatívy Spoločne pre Pezinok s viacerými cieľmi ako sú: silná a zdravá ekonomika, kontrolovaný trvalo udržateľný rozvoj, kvalitné samosprávne školstvo, ochrana životného prostredia a vinohradov, podmienky pre dôstojné prežitie jesene života, slušnosť a kultúrnosť. To všetko sú podľa mňa základné predpoklady pre úspešné mesto Pezinok a dobrý život v ňom. V záujme naplnenia takejto predstavy o našom meste a jeho spokojných obyvateľoch sa s kolektívom SPP snažím pracovať.
   Od ostatných volieb neprešlo veľa času a už je vidieť výsledky, ktoré nás posúvajú ďalej. Nie všetko sa darí napĺňať tak ako by sme chceli, ale také je Slovensko. Tých priorit je veľa, ale ktorú zaradiť ako prvú...? Naozaj toho nie je málo, čím všetkým sa musí samospráva zaoberať a zvlášť tá naša „pezinská“. Nedá sa všetkých uspokojiť, aspoň nie v tomto volebnom období. My neklameme, ani sme neponúkali budovanie vzdušných zámkov za milióny eur v čase všeobecnej ekonomickej krízy, ktorá nie je ešte zažehnaná. Zámerne nepíšem podrobnejšie o svojom volebnom obvode za ktorý som kandidoval (obvod č. 4.) Som predsa poslancom za mesto Pezinok a nie iba za niektorú časť mesta. Myslím si, že v predchádzajúcom volebnom období sme dokázali posunúť naše mesto dopredu a splniť sľuby, ktoré sme vám dali v roku 2010.
   Môj rodný Pezinok pre mňa znamená viac než len nocľaháreň alebo inštitúciu, ktorá mi ako občanovi má iba dávať, lebo platím dane. Pezinok mám v srdci a chcem mu i naďalej pomáhať, aby sa stal pre všetkých jeho obyvateľov skutočným domovom a prostredím, v ktorom žijú radi a šťastne. Veď je to náš Pezinok. Ďakujem za dôveru a podporu!

 

František Féder

 


Ohodnoťte článok: