Jesenné upratovanie

September 2015 / Prečítané 1448 krát

   Vážení spoluobčania, oznamujeme vám, že pravidelný jesenný zber veľkoobjemového odpadu z domácností sa uskutoční od štvrtka do soboty, v dňoch 15. – 17. októbra, v čase od 8.00 do 18.00 h. V tomto čase môžu občania s trvalým pobytom na území mesta priviesť odpad z domácností do Technického a skladového areálu na Dubovom vŕšku. Pod dozorom pracovníkov MPS bude odpad roztriedený a uložený do pripravených kontajnerov. Upozorňujeme občanov, že výnimku tvorí nebezpečný odpad, ktorý však môžu bezplatne uložiť v areáli firmy Márius Pedersen (bývalý PETMAS) na Šenkvickej ceste alebo v novom zbernom zariadení na Viničianskej ceste.

 

(MsÚ)