O plote a „odborníkoch na všetko“

September 2015 / Prečítané 736 krát

   Druhého septembra, tak ako každoročne, prežívali naše deti začiatok školského roka. Niektoré so smútkom, že prázdniny sa už skončili, väčšinou však s radosťou so stretnutia so spolužiakmi a očakávaním nových vedomostí a zážitkov. Žiaci dvoch základných škôl, ZŠ Jána Kupeckého a ZŠ Na bielenisku prichádzali do škôl, v ktorých ešte prebieha záverečná etapa rekonštrukcie. Vynovujú a rekonštruujú sa vonkajšie aj vnútorné priestory. Vzniklo veľa nových priestorov na vyučovanie, oddych aj šport. Nové moderné multifunkčné ihrisko, atletická dráha, ale napríklad aj veľké parkovisko, na ktorom rodičia môžu bezpečne vyložiť svoje deti do školy. Realizujú sa aj nové strechy, opláštenie budov, ale aj oplotenie škôl. Väčšina prác sa už dokončuje, mnohé meškajú pre horúce leto, ale v niektorých prípadoch aj pre nedodržanie termínov dodávateľov i stavebných firiem. Taká je však realita dnešných dní v celej krajine. Sú veci, s ktorými nepohne nielen stavbyvedúci či primátor, ale ani minister výstavby či premiér. Obidve rekonštrukcie boli skúškou nervov, vytrvalosti, ale aj diplomacie a snahy odviesť dobrú robotu. Nechceme si robiť žiadne zásluhy. Tí, čo boli pri tom, vrátane riaditeliek škôl, by vedeli všeličo porozprávať. Ale načo, hlavné je, že sa dobré dielo nakoniec podarilo. O to viac nás všetkých mrzia zloprajné a nekorektné reakcie niektorých ľudí na rôznych diskusných „fórach“ a „fejsbúkoch“. Napríklad to o novom oplotení. Dali si dokonca tú robotu, že prinútili svoje deti prepchať sa cez priečky plota, potom si ich nafotili a „zavesili“ na svoju stránku. Necítime sa byť odborníkmi na projektovanie ani výstavbu, a tak sa snažíme odborníkom, ako sa hovorí do toho „nekecať“. Každý z nás vie, že oplotenie chráni vizuálne, fyzicky aj prakticky nejaké územie pred vniknutím cudzích osôb či devastáciou. Posudzovať alebo odsudzovať jeho konštrukciu či vzhľad nám neprináleží. Ani nikomu z nás, projektoval ho totiž profesionálny architekt podľa noriem a predpisov. Všetci tí „mudrlanti“, ktorí sa k nemu vyjadrovali, by urobili lepšie, keby poučili svoje deti, že plot, nech je akýkoľvek, sa preliezať nemá a že treba dodržiavať pravidlá, ktoré hovoria, že ak je niečo oplotené a zamknuté, nesmie sa tam vkročiť. Ani preliezať plot. Učiť deti pravidlám a žiadať, aby ich dodržiavali je určite dôležitejšie ako „odbavovanie sa“ na facebooku a kritika projektanta oplotenia, ktoré v konečnom dôsledku vyzerá oveľa lepšie ako to staré. V konečnom dôsledku o vzhľade a kvalite oplotenia nerozhoduje primátor či pracovníci MsÚ, ale projektant a zástupcovia tých inštitúcií, ktoré rekonštrukciu schválili, kontrolujú a platia.

 

(O.S.)

 


Ohodnoťte článok: