Práce na tepelnom hospodárstve pokračujú

September 2015 / Prečítané 1109 krát

   Spoločnosť Termming, a.s. plní svoje záväzky a v priebehu letných mesiacov pokračovali práce na terénnych úpravách po rozkopávkach, ktoré súviseli s rekonštrukciou rozvodov tepla. Nakoľko bolo v čase ich realizácie dlhotrvajúce sucho, dohodli sme, že výsev trávneho semena bude vykonaný pri priaznivejšom počasí. Chceme verejne poďakovať nášmu partnerovi, že zodpovedne pristupuje k starostlivosti o zverený majetok nášho mesta (na základe nájomnej zmluvy), nečaká na podnety, ale sám prichádza s iniciatívou. Príkladom toho je aj oprava administratívno-hospodárskej budovy pri kotolni na sídlisku Juh, kde sa opravovala fasáda (ilustračné foto pred a po vykonaní prác). Členovia Stálej komisie prijali rozhodnutie, že sa v predstihu uskutoční výmena kotlových telies pre sídlisko Juh a to ešte pred začiatkom vykurovacej sezóny. Tento krok jednoznačne zefektívni výrobu tepla, ktorá sa prejaví v nižšej spotrebe plynu. V neposlednom rade sa pripravuje odovzdanie bývalých výmenníkových staníc, ktoré už neslúžia potrebám centrálneho zásobovania teplom, späť mestu. Mesto má v pláne tieto ponúknuť prípadným záujemcom na ďalšie využitie, a to buď formou predaja alebo prenájmu. O ďalších krokoch budeme verejnosť informovať.

 

Miloš Andel, zástupca primátora

 


Ohodnoťte článok: