Účet Pro Bozen

September 2015 / Prečítané 674 krát

   Účet Pro Bozen, slúži na záchranu historických pamiatok, podporu kultúry a umenia a revitalizáciu prírody. Podporil už veľa dobrých projektov.

Dovoľujeme si upozorniť, že v prípade finančného daru na účet Pro Bozen mesta Pezinok je treba uviesť tento tvar účtu:

IBAN SK 36 5600 0000 0066 0200 1024

Ďakujeme všetkým darcom a podporovateľom.

Mesto Pezinok

 


Ohodnoťte článok: