Oznam pre občanov mesta Pezinok a obyvateľov blízkeho okolia

September 2015 / Prečítané 1232 krát

   Oznamujeme občanom mesta Pezinok a blízkeho okolia, ktorí využívajú zdravotnícke služby v budovách Mestskej polikliniky, že od 2. septembra 2015 vám umožní ľahšiu orientáciu nový informačný systém.
Mestská poliklinika má tri budovy, známe ako:
1. Nová budova - označenie A - zelená farba – vchod z ul. Kalinčiakova
2. Stará budova – označenie B - červená farba – vhod z Hollého
3. Prístavba – označenie C – modrá farba – vchod z ul. Moyzesova
   Budovy majú samostatný vchod a sú vzájomne prepojené. Na farebných tabuliach, ktoré sú umiestnené oproti vchodu do každej z nich, sú názvy ambulancií a pracovísk, ako aj mená lekárov, zdravotníckeho a iného personálu, ktorý pracuje v konkrétnej budove.
   Veríme, že tento informačný systém vám pomôže lepšie a ľahšie sa orientovať pri návšteve budov Mestskej polikliniky.

 

Ing. Juraj Pátek, konateľ a riaditeľ PMS, s.r.o.

 


Ohodnoťte článok: