Program zasadania mestského zastupiteľstva

September 2015 / Prečítané 1163 krát

   Pracovné stretnutie poslancov MsZ sa uskutočnilo už 3. septembra. Poslanci sa na ňom, okrem iného dohodli, že posunú o týždeň riadne rokovanie naplánované na 10. 9., a to z dôvodu vypršania mesačného termínu na odpoveď na sťažnosť, ktorú Mesto poslalo Ústavnému súdu SR. Keďže riadne zasadanie bude až po uzávierke tohto čísla, dovoľujeme si len informovať o niektorých bodoch rokovania.
   Medzi dôležité body patria zrušenia VZN na návrh prokuratúry a prijatie nových VZN v intenciách aktuálnych právnych noriem. Poslanci sa zaoberali aj prípravou rozpočtu na budúci rok a bežnou agendou.

 

(r)


Ohodnoťte článok: