VINOBRANIE 2015 už tento víkend

September 2015 / Prečítané 1444 krát

Vážení hostia, milí návštevníci tohoročného Vinobrania – Pezinok 2015,

    je pre mňa cťou opäť vás privítať v našom meste, ktorého tisícročná história je nerozlučne spojená s vinohradníctvom a vinárstvom. O Pezinku sa nie nadarmo hovorí ako o hlavnom meste vína na Slovensku. Polyhistor Matej Bel napísal už v 18. storočí, že pezinské vinohrady sú najkrajšie. Dnes robíme všetko pre to, aby toto označenie neplatilo len pre minulosť, ale aby bolo živé a prítomné aj v živote súčasných a budúcich generácií. Optimizmom nás napĺňa nielen to, že sa tu stále vyrába vynikajúce víno, ktoré dosiahlo množstvo ocenení na svetových súťažiach, ale najmä to, že každým rokom pribúdajú hektáre novovysadených vinohradov. Pozitívne je aj to, že väčšina vinárov pochopila, že musia byť nielen výrobcami skvelých vín, ale musia si hrozno na tieto vína sami dopestovať. Zlúčenie činnosti vinohradníka a vinára je prirodzenou, žiadanou a vlastne aj jedinou cestou zachovania a rozvoja obidvoch týchto fenoménov nielen v Pezinku, ale v celom Malokarpatskom regióne. Hrozno, vypestované na slnečných svahoch Malých Karpát, je nevyhnutným predpokladom k tomu, aby sa v Pezinku vyrábalo vynikajúce víno aj v budúcnosti.
   Práca vo vinohrade je stále ťažká a namáhavá, a to i napriek tomu, že pribudla nová technika a nové technológie. Nedá sa oklamať, nejde si ju zjednodušiť. Vinohradu a vínu sa treba intenzívne venovať po celý rok. Od januárovej „strihačky“, až po novembrové svätomartinské požehnanie mladého vína. Preto treba našim vinohradníkom a vinárom vzdať hold a poďakovať za to, že zostali pestovaniu a výrobe vína verní a nesú ten pomyselný štafetový kolík (či skôr „štek“) do budúcnosti. Vinohradníctvo a vinárstvo je v našom meste a kraji nielen významným historickým činiteľom, ale aj živou súčasťou ekonomického, spoločenského a kultúrneho života. Preto sa aj vedenie mesta Pezinok už viac ako desaťročie snaží túto tradíciu udržiavať, obnovovať a rozvíjať. Ako občan i ako primátor som rád, že naša dlhoročná spolupráca so Združením pezinských vinohradníkov a vinárov a Malokar-patským múzeom je taká rôznorodá a úspešná.
   Dnes prináša svoje ovocie v podobe množstva podujatí, ktoré navštevujú tisícky domácich i zahraničných návštevníkov, tak ako je tomu aj na tomto každoročnom Vinobraní. A nie sú to len vinárske podujatia, na ktorých sa víno propaguje a oslavuje, ale sú to aj spoločné brigády smerujúce k revitalizácii vinohradníckej krajiny, obnove vodných tokov a vinohradníckej architektúry. Aj v najbližšej budúcnosti nás čaká toľko práce, že by sme pokojne to naše typické prirovnanie „roboty, jak na kostele“, mohli vymeniť za „roboty, jak ve vinohradze“. Za jeden z najväčších úspechov svojho dlhoročného pôsobenia vo funkcii primátora preto považujem najmä to, že sa nám, spolu s mnohými poslancami a osobnosťami mesta, podarilo docieliť účinnejšiu ochranu vinohradov a zákaz výstavby na území vinohradov a ich predpolí. 
   Vinobranie je o oslave ťažkej, namáhavej, ale záslužnej práce vinohradníkov a vinárov. Je ale aj pripomenutím dobrej vôle, energie a chuti v tejto práci pokračovať nielen dnes, ale aj v budúcnosti. Aby sme nielen napĺňali odkaz našich starých rodičov a prarodičov, ale aj preto, aby sme o vinohradoch a dobrom víne z Pezinka a z celého malokarpatského regiónu v budúcnosti nehovorili, nedajbože, v minulom čase.
   Vážení návštevníci Vinobrania, dovoľujem si preto pozdvihnúť pohár pezinského vína na vaše zdravie a zároveň pripiť na zdravie aj tým, ktorí dnes a denne vo viniciach pracujú a dorábajú tento skvelý „božský“ nápoj pre radosť a potešenie nás všetkých. Na zdravie.

 

Oliver Solga, primátor mesta Pezinok


Ohodnoťte článok: