Rok majstra Jána Husa si pripomenuli aj Pezinčania

August 2015 / Prečítané 839 krát

   Živena, spolok slovenských žien MO Pezinok pripravila aj v tomto roku zaujímavý dvojdňový tematický výlet. V sobotu 18. 7. boli prvou zastávkou Kralice nad Oslavou a pamätník biblie kralickej, tlačiareň Jednoty bratrské, v ktorých priestoroch je nainštalovaná aj výstava zo života J. A. Komenského .
   Zámok Náměšť slávi v tomto roku 450. výročie. Privítalo nás krásne arkádové nádvorie, okrem zámockej kaplnky sme videli pracovňu prezidenta E. Beneša a reprezentačné priestory s unikátnou kolekciou nástenných kobercov. Interiéry sú zariadené historickým nábytkom z obdobia renesancie, baroka a rokoka a doplnené sú zbierkou najrôznejšieho porcelánu a keramiky.
   V Třebíči sme sa v poobedňajších hodinách stretli s pani Annou Machátovou, zástupkyňou regionálnej organizácie žien Vysočiny a spolu sme navštívili románsku baziliku sv. Prokopa v Třebíči, ktorá patrí medzi klenoty európskeho staviteľstva. Spolu so židovským mestom a cintorínom bola zapísaná do Zoznamu svetového prírodného a kultúrneho dedičstva UNESCO.
   V nedeľu 19. 7. sme sa zúčastnili Bohoslužby Cirkvi Bratskej v Husinci, kde nás privítal kazateľ Pavel Fér. Prítomným sme spoločne zaspievali pieseň „ Kto za pravdu horí.“
   Po Bohoslužbách bola naplánovaná i prehliadka rodného domu majstra Jána Husa, ktorý spravuje cirkev Československá Husitská. Expozícia Život a dielo majstra Jána Husa sleduje chronologicky Husov život, približuje jeho činnosť na Karlovej univerzite, v Betlehemskej kaplnke, na Kozom Hrádku i pred cirkevným koncilom. Zastavili sme sa v jeho izbičke a vtedajšej čiernej kuchynke. Výklad kurátorky výstavy pani Jitky Charvátové ktorá dielu majstra Jána Husa zasvätila väčšinu svojho života sa rozoznieva v celom objekte rodného domku. Po r. 1989 sa Husove slávnosti stali príležitosťou k pripomenutiu si majstrovho kréda: „Hledej pravdy, slyš pravdy, uč se pravdě, prav pravdu, drž pravdu, braň pravdy až do smrti. “

 

Alžbeta Strapáková


Ohodnoťte článok: