„Pezinské vinohrady sú najkrajšie!“...

August 2015 / Prečítané 1232 krát

   Malokarpatské múzeum v Pezinku pripravuje výstavu, ktorá poukáže na súčasný stav malokarpatského vinohradníctva. To – na rozdiel od vinárstva – zažíva pomalý, no sústavný úbytok pestovaných plôch viniča. Výstava predstaví svetlé, ale aj tienistejšie stránky tohto odvetvia. Okrem prác vo vinohrade počas roka prostredníctvom fotografií a autentických zbierkových predmetov sa dotkne aj aktuálnych tém – nejednoznačného definovania „terroir“ v našich chotároch, spustnutých vinohradov, škodlivosti premnoženej lesnej a poľnej zveri či početného vtáctva. Záver však chce ukázať aj na pozitívne skutočnosti, ako napr. výsadbu nových vinohradov. Názov výstavy je úmyselne provokatívny, aby vyvolal odbornú aj laickú diskusiu. Vychádza z výroku, ktorý uvádza uhorský polyhistor Matej Bel v 18. storočí, a teda, že „pezinské vinohrady sú najkrajšie“. Úvodzovky tohto výroku majú poukázať na dnešnú kontroverziu a pomôcť nájsť príčiny či aspoň naznačiť východiská zo súčasnej situácie. Ambíciou autorov však nie je poúčať návštevníka, ale pomôcť mu vytvoriť si vlastný názor na danú problematiku.
   Dobré víno sa rodí už na kroch viniča. Ak máte k vínu blízky vzťah, určite by ste si výstavu nemali nechať ujsť.
   Autorom prezentovaných fotografií je Ing. Pavol Stanko, žijúci v Pezinku 40 rokov, kurátorom výstavy Martin Hrubala. O tom, či sú pezinské vinohrady najkrajšie, sa môžete presvedčiť od 4. septembra 2015 do 8. novembra 2015 v priestoroch Malokarpatského múzea v Pezinku.

(MMvPK)

 


Ohodnoťte článok: