Novinky pre pezinských vinohradníkov

August 2015 / Prečítané 1155 krát

  Hrozno začalo dozrievať, zakrátko začne pre vinohradníkov veľmi náročná časť roka – oberačky. Aké budú?
   V poslednom čase si začíname zvykať, že takmer každý rok je niečím výnimočný. Po vlaňajšom upršanom a na choroby viniča bohatom roku je tento naopak výnimočne suchý. Dlhodobé teplo a hlavne deficit vlahy sa začína podpisovať na úrode, a to aj hrozna. Ak sa tento ráz počasia nezmení, oberačky budú zrejme skôr ako obyčajne. Skoré odrody dozrievajú, mnohí fajnšmekri sa už tešia na obľúbený burčiak, ktorý je možné oficiálne predávať od 15. augusta.
Pretože vinohradníci si musia úrodu chrániť, Vinohradnícka a vinárska (VaV) komisia pri MsZ rozhodla, že uzatvoríme rampy na vjazdoch do vinohradov od 15. augusta do cca konca novembra, kedy predpokladáme koniec oberačiek. Voľný vstup bude popri rybníku pri jazdeckom areáli Rozálka, kde je najväčší pohyb osôb a áut a teda aj akási prirodzená kontrola. Podobne bude voľný vstup do cajlanského chotára od Polesia. V čase najväčších oberačiek najviac používané rampy na víkend otvoríme (cez deň). Mimo víkendu záujemcom, ktorí budú chcieť ísť oberať, poskytneme kľúč od konkrétnej rampy. Treba volať: 0904 108 586 (Guštafí) a 0907 593 294 (Ing. Hanúsková – mestská vinotéka). Toto všetko sa samozrejme netýka chodcov a bicyklistov, títo majú vstup všade voľný. Len ich žiadam, aby nevstupovali na súkromné pozemky do vinohradov.
   Zároveň upozorňujem majiteľov povolení na vjazd motorovými vozidlami do chotára, že im väčšinou končí platnosť týchto povolení. Nové pre kataster Pezinok aj Grinava im vydá na Odd. životného prostredia pani Nestarcová. Týmito opatreniami chceme zabrániť nielen krádežiam hrozna, ale aj krádežiam elektrických oplôtok, ktorých bolo vlani niekoľko.
Vinohradníci sú nútení stavať oplotenie kvôli nájazdom zveri, ktoré začali už na jar, keď vinohrad rašil. Atak zveri sa stupňuje počas dozrievania hrozna.
   Kto nebude mať vinohrad oplotený, neoberie nič. Poľovníci dostali povolenie na mimoriadny lov z ministerstva aj z okresného úradu v Pezinku. Zver láka ľahko dostupná a nutrične hodnotná potrava, akou hrozno bezpochyby je a hlavne v tomto suchu voda z vodných nádrží a z potoka Saulak. V noci ju ľudia videli na viacerých miestach pri tomto potoku.
   Poľovníci právom vinohradníkom vyčítajú, že je veľa neobrobených vinohradov, kde sa zver zdržuje. Na obranu vinohradníkov musím povedať, že tí ozajstní majú vinohrady obrobené. Tie neobrobené patria síce právoplatným majiteľom, avšak to nie sú skutoční vinohradníci.
   V minulých dvoch rokoch sme zmapovali neobrobené vinice a s hrôzou sme zistili, že cca 40 – 50 % plôch je buď vyklčovaných, alebo neobrobených, spustnutých, kde sa s obľubou zdržuje zver a šíria sa z nich choroby, burina, náletové dreviny. 
I keď majú vinohradníci množstvo problémov, snažia sa o obnovu vinohradov. Tento rok pribudol aj problém s nedostatkom zrážok.   Rozhodli sme sa konať, Združenie pezinských vinohradníkov a vinárov ( ZPVV ) spolu s Mestom oslovilo týchto majiteľov listom a upozornilo ich na tento stav. Odozva bola rôzna, ale keďže toto nesplnilo naše očakávanie, rozhodli sme sa pritvrdiť. VaV komisia pri MsÚ na svojom zasadnutí jednohlasne rozhodla a poverila ZPVV, aby podalo podnet na Okresný úrad, odbor pôdohospodársky a lesný v Pezinku na týchto nezodpovedných majiteľov vinohradov. Zároveň išiel podnet aj na Národné poľnohospodárske a potravinové centrum – Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy – oddelenie pôdnej služby v Bratislave. Tieto inštitúcie sú povinné zjednať nápravu a jedine ony môžu aj udeliť prípadnú sankciu. Táto môže byť u fyzickej osoby až do výšky 330 Eur a u právnickej osoby až do 33 tisíc Eur za každý hektár takto zdevastovanej pôdy.

I keď majú vinohradníci množstvo problémov, snažia sa o obnovu vinohradov. Tento rok pribudol aj problém s nedostatkom zrážok.

 
   Každý majiteľ pôdy si musí uvedomiť, že je povinný udržiavať ju v takom stave, aby nedegradovala. Súkromné vlastníctvo je u nás garantované ústavou, ale je tam aj napísané, že vlastníctvo zaväzuje. Títo nezodpovední majitelia by si mali uvedomiť, že častokrát aj ich vinou tí, ktorí poctivo obrábajú vinohrady a živia tak svoje rodiny, alebo ich majú na prilepšenie, prichádzajú o časť úrody, niekedy aj celú. Tento stav je neudržateľný a musí sa zmeniť.
Vinohrady v Pezinku sú stáročia a sú okrem iného súčasťou kultúrnej krajiny. Sme povinní zachovať ich pre budúce generácie. Aj preto vedenie mesta podporuje vinohradníkov v ich snažení. Vinohrady sú aj v pripravovanom územnom pláne zachované a definované ako plochy, kde je zakázaná výstavba.
   Žiaľ niektorí ľudia nerešpektujú zákony a rozmáhajú sa nám vo vinohradoch čierne stavby. VaV komisiu na jej zasadnutí o tomto neutešenom trende informovala vedúca stavebného úradu Ing. Popluhárová. Všetky tieto stavby evidujú a riešia. Bohužiaľ, u nás je biedna vymožiteľnosť práva. Známy je prípad čiernej stavby vo vinohradoch na Cajle, ktorý už niekoľko rokov leží na súde a ten nerozhodol ani tak, ani onak. A tak stavebný úrad nemôže konať.
   Keby sme mali stavebnú políciu ako v Nemecku alebo Rakúsku, tak bol by problém do dvoch týždňov vyriešený.
   VaV komisia rozhodla, že pomôžeme riešiť aj tento problém. Poverila Ing. Bejdákovú vytvoriť na toto zvláštny poradný orgán. Nechcem teraz o tom písať bližšie, až niekedy nabudúce.

 

Gabriel Guštafík,
predseda VaV komisie
pri MsZ v Pezinku

 


Ohodnoťte článok: