Deň otvorených dverí v rodnom dome Jána Kupeckého

August 2015 / Prečítané 982 krát

  Dni európskeho kultúrneho dedičstva sú celoeurópskym podujatím, počas ktorého má široká verejnosť možnosť spoznávať kultúrne dedičstvo v 49 členských štátoch. Každoročne sú organizované v septembri s cieľom vyvolať záujem o kultúrne pamiatky. Zároveň poskytujú jedinečnú príležitosť, ako navštíviť pamiatky, ktoré bývajú len zriedkakedy sprístupnené.
   V roku 2015 sa pri príležitosti vyhlásenia „Roku Jána Kupeckého“ do podujatia zapojí aj Malokarpatské múzeum v Pezinku. Múzeum spravuje objekt, ktorého majiteľom je Bratislavský samosprávny kraj.
   V sobotu 12. septembra vám umožníme v čase od 14.00 do 17.00 hod. nahliadnuť do domu Jána Kupeckého. Tento objekt, ktorý sídli na Kupeckého ulici č. 39 je jednopodlažným, nepodpivničeným domom so sedlovou strechou. V minulosti stál za hradbami vnútorného mesta, v časti, v ktorej bývali prevažne drobní remeselníci. Preto nie je náhodou, že tu našla svoj domov rodina českých exulantov – tkáčov, ktorá vychovala jedného z najväčších barokových portrétistov.
   Ak chcete vedieť o tomto objekte a Jánovi Kupeckom viac, využite túto jedinečnú príležitosť. Vstupné je 0,50 €.


Ohodnoťte článok: