Pezinok hostil dychovú hudbu po pätnástykrát

August 2015 / Prečítané 1017 krát

Pripravili sme štvordňový program pestrý slova a hudby,
čo vysoko posúdil každý návštevník súdny.
Kostýmy a aj piesne od výmyslu pestré boli,
hralo sa všade, v Zámockom parku, na uliciach i na nádvorí.
Vy, čo ste tam boli, mi to potvrdíte
a vy, čo ste tam neboli? Na budúci rok príďte.

   Obľúbenou náplňou kultúrneho leta v našom meste je neodmysliteľne už 15 rokov Medzinárodný súťažný festival malých dychových hudieb „Dychovky v Preši“. Festival sa tento rok uskutočnil od 6. do 9. augusta. Hlavný organizátor DH Cajlané, spoluorganizátor Pezinské kultúrne centrum a Fanklub DH Cajlané z minuloročných skúseností toto podujatie zorganizovali opäť v Krušičovej kúrii, v centre mesta, na Trhovisku na Kupeckého ulici a v Zámockom parku, ktorého priestor poskytuje výnimočne vhodné podmienky pre uskutočnenie kvalitných hudobných programov.
   Jubilejný 15. ročník festivalu „Dychovky v Preši“ ukázal, že toto podujatie sa rok čo rok teší  väčšej popularite. Samozrejme, že aj umeleckou úrovňou a návštevnosťou táto akcia je z roka na rok lepšia. Veď množstvo divákov na sprievodných podujatiach festivalu, v Zámockom parku počas súťaže i pri večernom vystúpení kvalitného hosťa festivalu si malo možnosť vypočuť veľa pekných skladieb, mnoho kvalitných sólových výkonov, malo možnosť porovnať kvalitu slovenských i zahraničných dychových hudieb. To čo hovorí v každoročnom bulletine vydávanom k tomuto festivalu motto podujatia, ktoré znie „Dychovka bola, je a bude vždy potrebná“, je pravdivé. Áno, je to neodškriepiteľný fakt, aj keď v dnešnej dobe sa mnohí snažia vytesniť tento žáner z médií i z povedomia národa. Avšak aj vďaka nášmu festivalu „Dychovky v Preši“, sa im to určite nepodarí a to hovorím s plnou vážnosťou a zodpovednosťou.
   Festival začal vo štvrtok o 19,00 h svätou omšou v kostole Premenenia Pána a o 20,00 h koncertom DH Grinavanka na Radničnom námestí. Pokračovalo sa v piatok v Krušičovej kúrii, kde vystúpili dychové hudby Častovanka, Grinavanka a Vinosadka a prekvapenie večera najmladší hosť festivalu iba 5- ročná Martinka Kinclová, ktorá nám zaspievala s dychovou hudbou pieseň „Škoda lásky“. V sobotu už tradične na Trhovisku na Kupeckého ulici hrali DH Svätojurská, DH Šarfianka a na Radničnom námestí Schiller-musik zo Švajčiarska. V Zámockom parku o 17.00 h odštartovala svoje vystúpenie DH Lidečanka z Čiech, ktorá hrala na počúvanie i do tanca do 23.00 h. Najbohatší program festivalu je samozrejme vždy v nedeľu. Už ráno sa schádzali dychové hudby, aby nám v centre mesta spríjemnili horúci deň a pozvali nás na hlavný program – súťaž. Po obede mažoretky Taktik odprevadili všetky prihlásené dychové orchestre do Zámockého parku, kde slávnostnou fanfárou o 14.30 h začala súťaž.
   O hlavnú cenu zabojovali DH Lutilka SK, DH Schillermusik CH, Záhořané CZ, FOR Bratislava SK a Trnkovjanka CZ. Po ukončení súťažnej časti festivalu bol priestor na pódiu pre druhého hosťa dámsku kapelu Járinky CZ, ktorá nám ponúkla tie najkrajšie šlágre českých autorov. S touto profesionálnou svetovou kapelou si opäť zaspievala najmladšia speváčka festivalu, nádejná 5- ročná speváčka Martinka Kinclová, ktorá zožala veľký potlesk od divákov aj od samých členiek kapely Járinky.
   Záver festivalu už tradične vyvrcholil megakoncertom všetkých zúčastnených orchestrov, ktoré nám zahrali tri skladby. Čo dodať, bol to opäť hodnotný umelecký zážitok počuť toľko rôznorodých kapiel na jednom pódiu. Za to chcem srdečne poďakovať všetkým zúčastneným účinkujúcim dychovým orchestrom. Nedeľňajšie popoludnie moderovala dvojica Petra Šefčíková a Martin Kováč, ktorí nám zaspievali svoju pieseň o našom festivale.
15. ročník je už teda minulosťou. A je na mieste úprimne poďakovať všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom prispeli k tomuto podujatiu. Veľké ĎAKUJEM patri spoluorganizátorovi Pezinskému kultúrnemu centru s kolektívom, ktorý sa zhostil svojej povinnosti viac ako profesionálne.

   Poďakovanie patrí za finančnú podporu mestu Pezinok, primátorovi Oliverovi Solgovi, viceprimátorom, Mestskému zastupiteľstvu, Bratislavskému samosprávnemu kraju, SOZA a Generali poisťovňa. Spriazneným inštitúciám, firme MPS i jednotlivcom za materiálnu pomoc, bez ktorej by to nebolo možné uskutočniť. Ďalšie poďakovanie posielam mediálnym partnerom TV Pezinok, RTV Rádiu Regina, mesačníku Pezinčan a Pezinsko. Poďakovanie patrí aj zdravotnej, bezpečnostnej a upratovacej službe. Samozrejme treba poďakovať vám, návštevníkom podujatia, ste skvelé a umelecky vyspelé publikum, lebo aj vaším pričinením boli ocenené niektoré orchestre. Ďakujem!
   Tak, priatelia dychovky, zaškrtnite si už teraz termín 18. až 21. august 2016, kedy sa stretneme na 16. ročníku festivalu „Dychovky v Preši“.

 

   Donor a predseda festivalu František Féder

 

Výsledky z XV. roč. Medzinárodného súťažného festivalu malých dychových hudieb Dychovky v Preši 2015

Zúčastnené dychové hudby v súťaži: DH Lutilka (SK), DH Schillermusik (CH), DH Záhořané (CZ), DH FOR Bratislava (SK), DH Trnkovjanka (CZ).

   Menovaná porota pracovala v tomto zložení: Adam Hudec – predseda poroty – hudobný skladateľ (SK), Antonín Pavluš – člen – hud. skladateľ, zakladateľ DH Mistříňanka (CZ), Marián Vlado – člen – hud. skladateľ, kapelník Dunajskej kapely (SK), Ingrid Noskovičová - tajomník – riaditeľka Pezinského kultúrneho centra (SK).
   Súťaž prebiehala podľa platných kritérií CISM a všetkým súťažiacim známych propozícií – štatútu súťaže.

Porota rozhodla na základe obdržaných bodov a DH zaradila nasledovne:
  
1. Zlaté pásmo CUM LAUDE - DH FOR Bratislava 94,6 b, 2. Zlaté pásmo CUM LAUDE - DH Trnkovjanka 92,6 b, 3. Zlaté pásmo - DH Lutilka 87,6 b, 4. Zlaté pásmo - DH Záhořané 84,6 b,
5. Strieborné pásmo - DH Schillermusik 77,6 b.

Ďalej porota rozhodla o udelení nasledujúcich ocenení: Cena za mužský spev:
 
DH Schi-llermusik – Samuel Hess, Cena za ženský spev: DH Lutilka – Dana Mikušová a Helena Garajová, Cena za inštrumentálny výkon: DH FOR Bratislava – skladba Moravanka – V. Dianiška, A. Jendek, D. Krajčí.

Divácka súťaž:
   Cena za najobľúbenejšiu skladbu – divácke hlasovanie: DH FOR Bratislava – zmes piesní Miluška moja, Cena diváka – najlepšia kapela – divácke hlasovanie: DH FOR Bratislava

Ceny udelili daní zástupcovia:
  
Cena predsedu samosprávneho kraja: DH Schi-llermusik, Cena primátora mesta: DH Záhořané za sólo na trumpetu – Petra Chramická, Cena riaditeľa SOZA: DH FOR Bratislava – speváci za interpretáciu skladieb slovenských autorov sestry Jendruchové a Martin Hutta, Cena predsedu festivalu: DH Trnkovjanka – sólo tenor – Martin Franke, Cena predsedu medzinárodnej poroty: DH Trnkovjanka.

Hlavná cena súťaže 1. miesto:
  
DH FOR Bratislava

    Tento festival je výnimočný aj tým, že súťažiace DH hodnotia aj prítomní diváci.
Hlasy o cenu diváka:
1. poradie 54 hlasov - DH FOR Bratislava
2. poradie 50 hlasov - DH Trnkovjanka
3. poradie 45 hlasov - DH Záhořané
4. poradie 32 hlasov - DH Schillermusik
5. poradie 17 hlasov - DH Lutilka

Hlasy o najobľúbenejšiu skladbu festivalu:
1. poradie – skladba Zmes piesní Miluška moja – DH FOR Bratislava, 2. poradie – skladba My jsme Valaši – DH Záhořané, 3. poradie – skladba Muzikanti z Moravy – DH Trnkovjanka, 4. poradie – skladba Moravěnka - DH Schillermusik, 5. poradie – skladba Kolom našej bôrinky – DH Lutilka

 


Ohodnoťte článok: