Akadémia tretieho veku v Pezinku školský rok 2015/2016

August 2015 / Prečítané 1376 krát

   Akadémia tretieho veku v Pezinku ponúka v školskom roku 2015/2016 štúdium v týchto odboroch:

1.ročník:
   Nový životný štýl
   Základy finančnej gramotnosti seniorov
   Vinohradníctvo, vinárstvo a someliérstvo

2.ročník:
   Anglický jazyk pre seniorov
   Počítače
   Figurálna výtvarná tvorba
   Tréning pamäti a vitality

Dôležité termíny: Zápis do oboch ročníkov sa bude konať - dňa: 9. 9. 2015 v čase o 14.00-17.00 hod. (streda) - dňa: 10. 9. 2015 v čase o 14.00-16.00 hod. (štvrtok)
Miesto konania zápisu: Mestský úrad Pezinok, Radničné námestie č.7, prvé poschodie, č.dv.19
Poplatok: Za jeden semester predstavuje sumu 26 €, občania s trvalým pobytom v Pezinku majú zľavu 50 %.
Miesto konania výučby 1.ročníkov:
- Nový životný štýl –/ VTC,ul. Fraňa Kráľa č. 1(A )
- Základy finančnej gramotnosti seniorov - (PKC, ul. Holubyho, 1. poschodie)
- Vinohradníctvo, vinárstvo a someliérstvo - (Malokarpatské múzeum v Pezinku)
Akadémia tretieho veku dáva do pozornosti: Sylaby jednotlivých študijných odborov, sú zverejnené na webovej stránke Mesta Pezinok www.pezinok.sk, v sekcii zdravotníctvo a sociálne služby – ATV ako aj na výveske v budove MsÚ Pezinok (1. medziposchodie).

 

Koordinátorka ATV Andrea Pikusová, andrea.pikusova@msupezinok.sk 

 

 


Ohodnoťte článok: