Pozvanie na Malokarpatský strapec

August 2015 / Prečítané 1156 krát

   Blíži sa najväčší tohoročný jazdecký sviatok, tradičná súťaž o Malokarptaský strapec PRIVAT-BANKA - PEUGEOT GRAND PRIX / CSI2*-W. Uskutoční sa 4. - 6. augusta v Areáli zdravia na Rozálke. Už niekoľko rokov mám opakovane tú česť sa pretekov zúčastniť, ale aj napísať vždy niekoľko viet do publikácie, vydávanej ku každým jazdeckým pretekom, ktoré sa konajú v tomto krásnom areáli. Veľakrát som už písal o jeho význame pre rozvoj slovenského jazdeckého športu, o vynikajúcej propagácii nášho mesta i o všestrannej starostlivosti a pozornosti, s ktorou sa majitelia a pracovníci Areálu zdravia Rozálka venujú tomuto krásnemu zvieraťu.
   Hovorí sa, že všetko so všetkým súvisí a nič sa nedeje len tak, akoby náhodou. Možno to platí aj o jazdeckom športe a o koňoch v Pezinku. O tradícii starej niekoľko desaťročí, ba v istom smere dokonca staršej ako storočie. Spomeniem to, čo tu bolo dávno pred tým, než vznikol tento areál. V Pezinku i na Slovensku je len veľmi málo ľudí, ktorí vedia o mimoriadnej osobnosti európskeho významu, pezinskom rodákovi Tiborovi von Pettko - Sandtnerovi. Tento uznávaný šľachtiteľ koní, autor mnohých odborných publikácií o jazdeckom štýle a generál, sa narodil 20. 6. 1886 v Pezinku a zomrel 6.1.1961 v Nemecku. Celý svoj aktívny život zasvätil koňom - týmto úžasným zvieratám, ktoré dnes mnohí chodia obdivovať práve k nám, do Pezinka, do jeho rodného mesta. Pôsobil v maďarskej Bábolnej, kde má dnes pomník, po druhej svetovej vojne zachraňoval ušľachtilé kone v Nemecku a jedno desaťročie pôsobil ako odborník aj v Egypte. Všade si získal vysoký kredit a hodnotenie uznávaného odborníka, človeka, pre ktorého sa ušľachtilé kone stali celoživotnou profesiou, láskou i spôsobom sebarealizácie.
   Spomenul som, že nič sa nedeje náhodou. Možno i to, že z Pezinka pochádzal človek, s ktorým nás aj dnes spája láska ku koňom a jazdeckému športu, je len zavŕšením historickej špirály, ktorá nadobudla práve v tomto areáli novú, vyššiu kvalitu. A možno je len historickým pokračovaním nášho záujmu o koňa, o zviera – bytosť, ktorá nás, ľudí, verne sprevádza dejinami už niekoľko tisíc rokov.
   Pri sledovaní pretekov si teda skúsme aspoň na chvíľku spomenúť aj na nášho slávneho rodáka i na všetkých tých, ktorí sa koňom venovali v minulosti a oceňme prácu a úsilie tých, ktorí sa koňom i dnes všestranne venujú, starajú sa o ne, či na nich pretekajú.

 

Oliver Solga

 


Ohodnoťte článok: