Mesto už nemôže nariadiť celoplošnú deratizáciu

August 2015 / Prečítané 909 krát

   Bojovať, tak ako doteraz, proti premnoženiu potkanov, myší a ďalších škodcov už mesto nemôže. Prokurátor upozornil na nezákonnosť takéhoto všeobecne záväzného nariadenia a poslanci toto VZN museli zrušiť. Právomoc nariadiť boj proti škodcom odňal mestu zákon, ktorý prijali poslanci NR SR už v roku 2007.
   Súčasná prax bude taká, že až keď orgán štátnej správy – úrad verejného zdravotníctva zaregistruje podnety o premnožení škodcov, potom on podľa vlastného uváženia nariadi celoplošnú deratizáciu. Podľa vyjadrenia vedenia mesta je toto nariadenie nešťastné a nedomyslené, pretože berie mestám kompetencie, ktoré mali celé stáročia a deratizáciu vykonávali odborne a v dostatočnej miere cez zmluvné firmy, ktoré mali na tieto činnosti odbornú spôsobilosť. Mesto Pezinok prijalo VZN o celoplošnej deratizácii ešte v roku 2003 v záujme ochrany zdravia pred vznikom a šírením prenosných ochorení a pravidelne ho realizovalo alebo kontrolovalo, ako ho realizujú organizácie na území mesta. Deratizácia sa vykonávala dvakrát do roka alebo viackrát podľa potreby a výrazným spôsobom nezaťažovala rozpočet mesta.

 

(MsÚ)


Ohodnoťte článok: