Rekonštrukcia dvoch škôl – pomaly, ale isto

August 2015 / Prečítané 1267 krát

   Aj takouto frázou by sa dala charakterizovať rekonštrukcia dvoch základných škôl na Kupeckého ulici a Na bielenisku. Každým dňom však realizovaných prác pribúda, je skoro ukončené nové oplotenie, „rysujú“ sa už nové fasády, sú vymenené všetky okná, robí sa nová izolácia strechy.
   Možno najviac zaujme nový farebný obklad na ZŠ Jána Kupeckého. V auguste pokračovala aj výstavba parkoviska pre rodičov a deti pri ZŠ na Bielenisku a budovanie nového multifunkčného ihriska. Ukončená bola rekonštrukcia atletickej dráhy a časti verejnej zelene. V najbližšej dobe príde na rad aj príprava projektovej dokumentácie rozšírenia kapacity a počtu tried v škole Na bielenisku.
   K prvému septembru budú odovzdané aj dve nové triedy materskej školy Gen. Pekníka, ktoré sú v objekte ZŠ. Po celé dva mesiace sa aj napriek enormným horúčavám na školách intenzívne pracovalo.
   Vedenie mesta vykonávalo pravidelné kontroly a riešilo vzniknuté problémy doslovne denne. Aj preto spolu s učiteľmi i rodičmi detí týchto škôl veríme, že sa nám podarí tento projekt úspešne
dokončiť v stanovenom termíne.

 

(MsÚ)


Ohodnoťte článok: