Primátor kódex neporušil

August 2015 / Prečítané 1028 krát

   Tlačová rada Slovenskej republiky na svojom zasadnutí 1. 7. 2015 konštatovala, že uverejnením článku „Vážení spoluobčania, milí Pezinčania“ v decembrovom čísle Pezinčana, ktorého autorom bol primátor Oliver Solga, nedošlo z jeho strany k porušeniu Etického kódexu Slovenského syndikátu novinárov. Pre objasnenie treba pripomenúť, že občan Pezinka Vladimír Marušic verejne kritizoval primátora za článok, ktorým primátor podporil v tej dobe chystané referendum o rodine. V. Marušic zaslal svoju sťažnosť aj na TR SR a tvrdil, že uverejnením článku došlo k porušeniu novinárskej etiky. Rada dospela k záveru, že... „odporca (primátor – pozn. redakcie) uverejnením článku neporušil Etický kódex novinára, nakoľko zachoval objektivitu a nestrannosť.“ Po viac ako polroku od uverejnenia článku tak definitívne skončila kauza, ktorá podľa dávnejších vyjadrení primátora, hrubým spôsobom zasahovala do jeho práv a mala za cieľ obmedziť jeho slobodu prejavu a právo slobodne vyjadriť svoj názor na závažnú celospoločenskú tému.

 

(r)


Ohodnoťte článok: