Stanovisko mesta

August 2015 / Prečítané 1289 krát

    V júli (15. a 17.) sa objavili vo vysielaní televízie TA3 dva príspevky, ktoré sa venovali územnému plánu mesta Pezinok aj vo vzťahu k rozsudku Najvyššieho súdu SR. V reláciách sa objavilo niekoľko informácií, ktoré boli komentované ako „údajné“, „vraj“ a pod. Za mesto sa vyjadril prednosta MsÚ M. Šebesta, odborná pracovníčka Z. Virgovičová, za verejnosť Z. Čaputová a z poslancov M. Šipoš.
   Vedenie mesta sa k informáciám, ktoré televízia prezentovala ako „údajné“, ďalej nebude vyjadrovať, pretože nemajú racionálny základ. Podľa vyjadrenia primátora poslanci o postupe prác na územnom pláne aj o problémoch pri jeho schvaľovaní boli pravidelne informovaní. Mesto bolo objednávateľom ÚP, odborne spôsobilým dozorom celého procesu bola a je B. Piršelová a zhotoviteľom firma Aurex. Obidvaja sú v tomto odbore profesionáli a boli vybraní na základe súťaže.
   Vedenie mesta odmieta akúkoľvek zodpovednosť za stav prípravy ÚP a môže kedykoľvek dokladovať, že urobilo všetko, čo predpisuje stavebný zákon, vyhlášky a predpisy. Môžeme tiež dokladovať, že niektoré štátne orgány nekonali v lehotách, ktoré by nám umožnili schváliť ÚP už pred rokom či dvoma. Žiadali od mesta dokonca vyjadrenia nad rámec zákona.
   Mesto preto odmieta akékoľvek informácie o „údajnej“ náhrade škody zo strany Mesta majiteľovi objektu Novej jamy, pretože takáto požiadavka nebola nikdy deklarovaná oficiálne. Integrované povolenie na skládku v Novej jame zrušil Najvyšší súd a nové povolenie Slovenská inšpekcia životného prostredia dodnes nevydala.
   Vedenie mesta tiež nebude reagovať na diletantské, niekedy až primitívne, no najmä nepravdivé tvrdenia „tiežodborníkov“, ktoré sa objavili k tejto problematike na diskusných fórach či na facebooku (ich autormi sú stále tí istí kverulanti a mizeráci).

 

(MsÚ)

 


Ohodnoťte článok: