Mesto doručilo sťažnosť na Ústavný súd SR

August 2015 / Prečítané 1130 krát

   Právnická kancelária zastupujúca mesto Pezinok podala sťažnosť proti právoplatným rozhodnutiam - rozsudku Najvyššieho súdu SR a rozsudku Krajského súdu v Bratislave, ktorými malo dôjsť k porušeniu práva sťažovateľa na súdnu ochranu podľa čl. 46 ods.1 v spojení s čl. 1 ods. 1, čl. 2 ods. 2, čl. 141 ods. 1 a čl. 144 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky a práva na spravodlivý proces podľa čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd. V závere tridsaťsedemstránkového dokumentu navrhuje sťažovateľ, Mesto Pezinok, aby Ústavný súd SR prijal dočasné opatrenie a odložil vykonateľnosť Rozsudku najvyššieho súdu SR zo dňa 30.3.2015 a Rozsudku Krajského súdu v Bratislave zo dňa 12.1.2011 v spojení s opravným uznesením zo dňa 27. 5. 2011.
   Mestské zastupiteľstvo sa na svojom riadnom zasadaní bude zaoberať Rozsudkom najvyššieho súdu SR, o ktorom sme informovali našich čitateľov v júnovom čísle Pezinčana.

 

(MsÚ)

 


Ohodnoťte článok: