Akadémia tretieho veku

Júl 2015 / Prečítané 831 krát

   Akadémia tretieho veku je záujmové štúdium, nezvyšuje sa ním kvalifikácia. Záujem o štúdium seniorov v Meste Pezinok je veľký, pohybuje sa na hranici kapacitných možností. Snažíme sa prijať každého uchádzača, ktorý spĺňa požiadavky a to vek nad 55 rokov. Štúdium je dvojročné, jeden semester má zhruba 6 dvojhodinových prednášok. Akadémia tretieho veku plánuje v tomto školskom roku 2015/2016 otvoriť tri nové študijné odbory. Otvorenie študijných odborov bude závisieť od organizačných (priestorových) možností, od dohody s lektormi a predovšetkým od záujmu uchádzačov (minimálny počet pre otvorenie študijného odboru je 15 poslucháčov.) Zápis na Akadémiu tretieho veku sa spravidla uskutočňuje na začiatku septembra, termín bude zverejnený. Štúdium sa ukončuje slávnostnou promóciou kde absolventi štúdia získajú osvedčenie o absolvovaní Akadémie tretieho veku.
   Zoznam študijných odborov a sylaby jednotlivých študijných odborov, budú zverejnené na webovej stránke Mesta Pezinok www.pezinok.sk a v augustovom čísle mesačníka Pezinčan, ako aj na výveske MsÚ (1. medziposchodie) .
   Motiváciou absolventov nie je získanie dokladu o štúdiu, ale najmä nadobudnutie nových vedomostí, sebarealizácia a spoločnosť ľudí s podobnými záujmami. Tešíme sa na stretnutia s vami.

 

Andrea Pikusová, Koordinátorka ATV andrea.pikusova@msupezinok.sk 

 


Ohodnoťte článok: