Poďakovanie

Júl 2015 / Prečítané 777 krát

  Ďakujeme všetkým príbuzným, priateľom a známym, ktorí sa prišli dňa 6. 7. 2015 rozlúčiť s naším drahým zosnulým
Rudolfom  ONDROVIČOM.

Ďakujeme za kvetinové dary a slová útechy. Smútiaca rodina.