DPO SR oceňovalo svojich členov

Júl 2015 / Prečítané 894 krát

   Dobrovoľná požiarna ochrana SR v spolupráci s MV SR, Hasičským a záchranným zborom organizuje od roku 1994 na výstavisku Pod Sokolicami v Trenčíne Medzinárodné podujatie nesúce názov FIRECO. Na tomto podujatí v rámci výstavy prezentujú domáci i zahraniční vystavovatelia najnovšiu techniku pre hasičské a záchranárske zbory a súbežne sa organizujú medzinárodné konferencie, kde sú predstavené nové technológie i výsledky výskumnej činnosti z tejto oblasti.
   V rámci tohto podujatia sa prezentuje i činnosť dobrovoľných hasičských zborov, konajú sa tu tiež súťaže hasičov s historickou hasičskou technikou. Organizátori oceňujú najlepšie vystavené produkty a tiež DPO SR udeľuje aktívnym členom a funkcionárom „Rad Svätého Floriána“.
   V tomto roku bol medzi vybranými ocenenými za Bratislavský kraj funkcionár DPO SR mesta Pezinok, vrchný inšpektor DPO SR Peter Ronec. Členovi a funkcionárovi DPO SR, predsedovi DHZ Pezinok SOU a dlhoročnému publicistovi bolo toto významné ocenenie udelené za prácu na miestnej, regionálnej, národnej i medzinárodnej úrovni, ktorú vykonáva, tak ako všetci dobrovoľní hasiči, bez nároku na finančnú odmenu už niekoľko desiatok rokov. Menovaný je prvým funkcionárom DPO SR z okresu Pezinok, ktorému bolo udelené toto vysoké ocenenie.

 

(r)