Boli sme na 16. zjazde Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov

Júl 2015 / Prečítané 1032 krát

   V roku 70. výročia skončenia Druhej svetovej vojny sa 20 júna v Banskej Bystrici konal 16. zjazd SZPB.
   Medzi 113 delegátmi z celkovo 115 delegovaných účastníkov s hlasom rozhodným boli aj dvaja delegáti z našej Pezinskej základnej organizácie a to Miroslav Kralovič podpredseda základnej organizácie a JUDr. Dušan Vilim predseda základnej organizácie.
   Aj my sme svojim hlasovaním pomohli schváliť také významné zjazdové dokumenty ako:

- správu o činnosti a hospodárení od 15. zjazdu v ktorej sa mimo iného konštatuje, že SZPB je občianskym združením s viac ako 19- tisícovou základňou do ktorej v roku 2014 vstúpilo 1 361 nových členov,
- vyhlásenie delegátov zjazdu k vnútropolitickej ale aj zahraničnej situácii,
- programové tézy pod názvom „Ako po 16. zjazde“, so zameraním hlavne na prácu s mládežou a učiteľmi.
   Zjazd v rámci rokovania zvolil aj predsedu zväzu. Opakovane sa predsedom stal Ing. Pavol Sečkár, ďalej 9 členov predsedníctva ÚR SZPB (ústrednej rady), Ústrednú revíznu komisiu a trojčlennú nezávislú „Rozhodcovskú komisiu“ ktorej predsedom sa na základe tajnej voľby z deviatich kandidátov, stal opäť JUDr. Dušan Vilim.
   Účastníkov zjazdu pozdravili viacerí hostia, medzi inými predseda vlády SR p. Robert Fico, minister práce sociálnych vecí a rodiny SR p. Ján Richter a zahraniční hostia.
   Tak ako na všetkých predchádzajúcich zjazdoch, aj na 16. zjazde boli najaktívnejší delegáti ocenení zväzovými vyznamenaniami. Nášmu delegátovi a podpredsedovi Základnej organizácie Pezinok Miroslavovi Kralovičovi ako jedinému z Oblastnej organizácie SZPB Bratislava bola Ústrednou radou SZPB prepožičaná medaila Milana Rastislava Štefánika tretieho stupňa za jeho obetavú prácu v prospech predovšetkým pezinskej organizácie, za nadviazanie a udržiavanie družobných vzťahov so ZO SZPB Spišská Nová Ves a Pohronský Bukovec. Na fotografii mu gratuluje predseda ÚR SZPB p. Sečkár.
   K vysokému vyznamenaniu gratuláciou sa pripájajú aj členovia ZO SZPB Pezinok vo viere, že svoju činnosť v prospech základnej organizácie ešte zintenzívni.

 

Dušan Vilim

 


Ohodnoťte článok: