Ocenenie SZTP aj do Pezinka

Júl 2015 / Prečítané 987 krát

   V dňoch 1.-3.7. 2015 sa konal Svetový deň osôb so zdravotným postihnutím. Toto podujatie sa konalo v ParkHotel Hokovce. Usporiadalo ho OC SZTP Levice. Tohto podujatia sa zúčastnilo 130 členov SZTP z celého Slovenska. Za OC a ZO SZTP Pezinok sa ho zúčastnil predseda Štefan Šutta a za ZO Pezinok P. Miroslav Kucej. Súčasťou podujatia boli aj športové hry, kde pán Štefan Šutta v hode na basketbalový kôš vyhral 1. miesto s diplomom a zlatou medailou. Súčasťou tohto stretnutia bol aj odborný seminár a prezentácia zdravotných pomôcok a vo večerných hodinách bolo slávnostné oceňovanie funkcionárov SZTP.
   Predseda OC a ZO SZTP Pezinok Štefan Šutta bol ocenený najvyšším Zväzovým ocenením, a to plaketou. Za dlhoročnú prácu, osobný prínos a šírenie dobrého mena Slovenského zväzu telesne postihnutých.

 

Rada ZO.SZTP

 


Ohodnoťte článok: