ZUŠ E. Suchoňa pred odchodom na prázdniny

Júl 2015 / Prečítané 1156 krát

 

 Koncertná sála Základnej umeleckej školy Eugena Suchoňa nesie od 4. júna 2015 čestný názov „Ľudovíta Rajtera“. Slávnostným okamihom bol koncert venovaný spomienke na túto významnú osobnosť, ktorá zahrala kľúčovú úlohu v rozvoji slovenského hudobného umenia 20. storočia. Pezinský rodák národný umelec Ľudovít Rajter ako medzinárodne uznávaná dirigentská osobnosť nielen že priniesol kus veľkého hudobného sveta na Slovensko, ale aj významným spôsobom propagoval slovenské hudobné umenie v zahraničí. Premiéroval všetky symfonické a vokálno-symfonické diela svojho spolurodáka a priateľa Eugena Suchoňa. Stál pri zrode Slovenskej filharmónie, bol jej dlhoročným prvým dirigentom a od roku 1968 aj šéfdirigentom Symfonického orchestra Čsl. rozhlasu.... Tešíme sa, že Koncertná sála Ľudovíta Rajtera bude odteraz sprítomňovať a udržiavať v povedomí Pezinčanov meno tohto vzácneho spolurodáka.
   V nedeľu 7. júna mali svoj veľký deň tanečníci ZUŠ E. Suchoňa. Na tradičnom galakoncerte sa nám postupne predstavili žiaci všetkých ročníkov tanečného odboru v choreografiách klasického, scénického, moderného tanca, ktoré vytvorila a naštudovala naša skvelá tanečnica p. uč. Bc. Katarína Korčeková. V tom najlepšom svetle sa predviedli aj naši folklóristi, ktorí od 2. 9. 2014 pracujú pod vedením mladého talentovaného pedagóga Mgr. Art. Martina Melníka. Hosťom koncertu bol detský folklórny súbor Čečinka z Bratislavy, ktorý bol pre našich tanečníkov určite veľkým obohatením a inšpiráciou.
   Hudobný odbor sa rozlúčil so školským rokom krásnym verejným koncertom žiakov 16. júna s príznačným názvom „Tešíme sa na prázdniny“.
   17. júna 2015 bratislavská Reduta hostila víťazov medzinárodnej súťaže ZUŠ „Rajecká hudobná jar “. Tešíme sa a sme hrdí, že na tomto prestížnom koncerte nechýbali ani reprezentanti pezinskej ZUŠ. Flautový kvartet – Petra Noskovičová, Lucia Radová, Ivana Hacajová a Martina Pepuchová excelentnou interpretáciou náročnej skladby mladého slovenského autora Viliama Gräffingera priviedol poslucháčov do varu. Neutíchajúci aplauz bol tou najkrajšou odmenou, akú mohli dievčatá a ich pán učiteľ Marián Mráz dostať.
   Dôvod na radosť mala aj Lenka Klemaničová so svojou pani učiteľkou Stankou Koníčkovou z literárno-dramatického odboru. Na celoslovenskej súťaži s medzinárodnou účasťou slovanských krajín „Prednášam, teda som... 2015“ v Kremnici bola Lenka v kategórii poézia ocenená strieborným pásmom.
   Žiaci výtvarného odboru sa v uplynulom školskom roku opäť zapojili do viacerých súťaží a opäť boli úspešní. Potvrdili tak nielen svoj talent a usilovnosť, ale aj kvalitnú prácu svojich pedagógov.
   Žiaci akad. Maliarky Júlie Piačkovej na súťaźi „Kupeckého svet“ získali hneď niekoľko odnecení: 1. miesto Romana Ševčíková a Hana Čechvalová, 2. miesto Andrea Hajtmánková, 3. miesto Julian Juráček a Alexandra Ševčíková Cenu ZŠ Jána Kupeckého si odniesla Sára Pihuličová. Jednoducho – vynikajúca bilancia!
   Na celoslovenskej súťaži „Vytvor obraz podľa obľúbenej piesne“ v Košiciach úspešne reprezentovala pezinskú ZUŠ Katarína Jirku. Porota jej udelila krásne tretie miesto.
   Obzvlášť hodnotným ocenením našich výtvarníkov je diplom z medzinárodnej súťaže s názvom „Dotyk“ v Liptovskej Štiavnici. Ocenenými žiakmi sú: K. Bochníčková, J. Janečková, J. Vašečková, D. Kupcová, M. Dulajová, V. Somorovská, D. Lörinczová, S. Tóthová, M. Šipoš a J. Vojtániková. Čestné uznanie získala Andrea Hajtmánková.
   Nemenej úspešní boli v uplynulom školskom roku aj žiaci Mgr. Art. Danice Tykovej. Na súťaži „Ján Kupecký – portrétna tvorba“ v kategórii ZUŠ bola ocenená vynikajúcim 2. miestom Agáta Komanová.
   Aj medzinárodná výstava vo Fínsku „Let ´ s Eat“ priniesla našim výtvarníkom úspech. Z 5880 prác zo 77 krajín pezinská ZUŠ získala z 37 udelených diplomov 4, a postup do medailového kola. Úspešnými žiakmi sú: Natalka Holbová, Viki Ďurčová, Adam Zvolenský a Matúš Čúzy. Srdečne blahoželáme !
   Na záver ešte dovoľte pozvanie žiakov VO na výstavu v exteriéri Rybného námestia v Bratislave „Obrazáreň pri dóme“.

 

(ZA)


Ohodnoťte článok: