Juniáles v Modre

Júl 2015 / Prečítané 1004 krát

   Dňa 17. 6. 2015 sa klienti Zariadenia opatrovateľskej služby na Komenského 23 v Pezinku, zúčastnili na Juniálese, ktorý organizovala p. riaditeľka Mgr. Machalová, z mestského centra sociálnych služieb v Modre. Juniáles na ktorom sa stretli klienti aj z iných zariadení sociálnych služieb z Báhoňa, Rohožníka, Rače a Modry sa už tradične konal po ôsmy raz. Upútal nás bohatý kultúrno - spoločenský program, počas ktorého sa predstavili všetci klienti s rôznymi scénkami, spevom, hrou na hudobné nástroje a pod. Odmenou pre všetkých bolo bohaté občerstvenie, spoločne prežitý čas, pri ktorom si klienti vymenili svoje zážitky, príhody, získali nové sociálne kontakty a spoločne si zatancovali a zaspievali.
   Tešíme sa na ďalšie spoločné podujatie a ďakujeme všetkým, ktorí sa pričinili o krásne prežitý deň.

 

Mgr. Alena Černáková

 


Ohodnoťte článok: