Sociálna poradňa

Júl 2015 / Prečítané 786 krát

   Mojej matke sa veľmi zhoršuje sluch. Ako mám postupovať pri vybavovaní načúvacieho zariadenia?
   Je potrebné, aby vaša matka navštívila lekára špecialistu, ktorý na základe vyšetrenia a posúdenia zdravotného stavu vypíše poukaz na zdravotnícku pomôcku. Niektoré načúvacie zariadenia však podliehajú schváleniu revíznym lekárom zdravotnej poisťovne. V prípade, že váš lekár usúdi a predpíše vám takéto načúvacie zariadenie poukaz doručte poštou, resp. osobne do pobočky zdravotnej poisťovne podľa trvalého bydliska. Po schválení pomôcky môžete ísť do výdajne zdravotníckych pomôcok, resp. do lekárne a pomôcku si vyzdvihnete. Ak lekárom navrhnuté načúvacie zariadenie nebude podliehať schvaľovaniu, môžete si ho priamo vyzdvihnúť. Informovať o type zariadenia vás bude váš lekár. Táto zdravotnícka pomôcka je plne hradená zdravotnou poisťovňou.
   Tento postup platí v prípade, že si vybavujete prvé načúvacie zariadenie. Ak už načúvacie zariadenie máte, a potrebujete si vybaviť druhý načúvací prístroj je potrebné navštíviť ÚPSVaR. Vypýtajte si žiadosť. Doložte lekársky nález a potvrdenie od lekára kedy ste obdržali načúvací prístroj hradený cez zdravotnú poisťovňu ako aj cenovú ponuku vami vybratého načúvacieho zariadenia. ÚPSVaR následne vydá rozhodnutie. Ak vám finančný príspevok schváli, môžete si ísť zakúpiť kompenzačnú pomôcku. Príspevok sa v takomto prípade poskytuje maximálne do výšky 331 €.

 

PhDr. et Mgr. Oľga Jarošová