Najlepší žiaci základných a stredných škôl v Pezinku

Júl 2015 / Prečítané 967 krát

   Primátor Oliver Solga prijal 24. júna v Obradnej sieni mesta Pezinok najlepších žiakov pezinských základných a stredných škôl. Poďakoval im za dosiahnuté vynikajúce študijné výsledky v školskom roku 2014-2015 a odovzdal im malé darčeky.
   Ocenení žiaci a študenti: Adriana Stovičková, Patrícia Tománková, Sofia Biznárová, Vanesa Maco, Sofia Baňovičová, Adela Balcová, Diana Cingelová, Viktória Pokorádi, Klára Margitanová, Petra Polkorábová (ZŠ Fándlyho); Jozef Kyčina, Medard Féder, Andrej Dubovský, Maximilián Prachář, Radka Wagingerová (ZŠ Kupeckého); Martin Maroš Monsberger, Lucia Korbeľová, Michal Sejč, Sylvia Štuhlová, Sarah Belianska (ZŠ Na bielenisku); Matúš Kušík, Matej Diviš, Simona Sládkovičová (ZŠ s MŠ Orešie); Terézia Kosnáčová, Samuel Wittlinger, Magdaléna Letzová, Mária Letzová, Simona Mičudová (Gymnázium); Miriam Hankerová, Juraj Šiandor (Obch. akadémia); Katarína Hlavenová, Michal Benčurik, Patrícia Poláčková (SOŠ).

 

(MsÚ)