Začína sa „Rok Jána Kupeckého“

Júl 2015 / Prečítané 891 krát

   Ján Kupecký bol barokový maliar – portrétista európskeho významu. Je zastúpený v mnohých popredných galériách a súkromných zbierkach po celej Európe. V kontexte barokového umenia bol neopakovateľnou osobnosťou pochádzajúcou z nášho stredoeurópskeho regiónu. Jeho maliarska tvorba mala a má mimoriadny význam pre českú i slovenskú kultúru, ale i pre naše mesto, ktoré bolo jeho rodiskom.
   Ján Kupecký sa narodil v roku 1666 v Pezinku. Jeho rodičia boli tkáči a do Pezinka sa prisťahovali z Mladej Boleslavi. V pätnástich rokoch opustil svoju rodinu a učil sa najskôr vo Viedni a neskoršie v Benátkach, Bologni, Florencii a najmä v Ríme, kde študoval tvorbu talianskych renesančných a barokových maliarov. Tu získal nielen základné remeselné zručnosti a umelecké vzdelanie, ale vo vtedajšom svetovom „hlavnom meste umenia“ dosiahol v portrétnom žánri veľkú popularitu a vysoké majstrovstvo, ktoré zdokonaľoval po celý svoj život. V tejto súvislosti sa často pripomína jeho neoblomné odmietanie ponúk na funkciu oficiálneho alebo dokonca cisárskeho portrétistu a to len preto, aby si zachoval svoju ľudskú i umeleckú slobodu a nezávislosť.
    Ján Kupecký bol najmä portrétistom vysokej šľachty a bohatých mešťanov. Okrem iných významných osobností portrétoval napríklad ruského cára Petra I., cisára Jozefa I., Karola VI. a tiež princa Eugena Savojského. Pre Slovensko je významný jeho portrét učenca Mateja Bela. Popri týchto oficiálnych portrétoch vytvoril aj množstvo žánrových diel, obrazov svätých, ale i prostých ľudí, ba dokonca aj žobrákov, hráčov a pijanov. Mnohé jeho diela nepoznáme, vieme o nich len z dochovaných grafických listov, ktoré vytvorili jeho kolegovia – grafici a rytci, podľa jeho olejomalieb. V súčasnosti sa verejne prístupných zbierkach nachádza len jeden Kupeckého originál, a to práve spomínaný portrét Mateja Bela v múzeu v Rimavskej Sobote.
   Portréty Jána Kupeckého sa vyznačujú majstrovským zobrazením portrétovanej osoby, často v jej typickom reprezentačnom prostredí, s veľkým zmyslom pre detail. Najviac sú však v jeho diele oceňované schopnosti zachytiť psychické rozpoloženie zobrazovaného, jeho duševný stav a vnútornú krásu. Vyjadrením vzťahu umelca a jeho modelu, hĺbky ľudskej duše v spojení so skoro fotografickou vernosťou sa radí Kupecký medzi najvýznamnejších portrétistov svojej epochy. Vysoko cenené sú aj jeho autoportréty.
   Ján Kupecký zomrel 16. júla 1740 v nemeckom Norimbergu a tu je aj pochovaný.
   V Pezinku, na Kupeckého ulici, sa nachádza jeho rodný dom, ktorý sa snaží mesto v súčasnosti získať od BSK do svojho majetku a zriadiť v ňom stálu expozíciu, ktorá by pripomínala tohto významného umelca, pezinského rodáka. Mesto v ostanom čase získalo do zbierok Mestského múzea dvadsať originálnych grafických listov a túto zbierku chce aj naďalej rozširovať.
   16. júla tohto roku oficiálne vyhlásil primátor mesta Pezinok „Rok Jána Kupeckého“ na počesť 275. výročia úmrtia a budúcoročného 350. výročia narodenia slávneho maliara. Pri tej príležitosti sa v meste v priebehu tohto a budúceho roka pripravuje množstvo podujatí, venovaných slávnemu rodákovi.
   V Malokarpatskom i Mestskom múzeu budú výstavy pripomínajúce jeho život a dielo, pripravuje sa vydanie rozsiahlej publikácie a medzinárodnou výstavou portrétov žiakov sa bude prezentovať aj Základná škola Jána Kupeckého v Pezinku.
   Záštitu nad Rokom Jána Kupeckého prevzal samotný minister kultúry SR Marek Maďarič, ktorého primátor osobne navštívil 29. júna. Okrem iného spolu hovorili aj o možnosti získať do zbierok slovenských galérií olejomaľby a grafiky, ktoré sú dostupné v súkromných zbierkach a v aukčných sieňach.

 

(r)

 


Ohodnoťte článok: