Rokovanie zastupiteľstva BSK

Júl 2015 / Prečítané 712 krát

   Zastupiteľstvo Bratislavského samosprávneho kraja rokovalo 26. júna. Najdôležitejším bodom rokovania bol Návrh záverečného účtu za rok 2014. BSK v minulom roku skončilo s pozitívnou bilanciou rozpočtu, a to vo výške 6 980 501 eur, ktoré boli prevedené do rezervného fondu. Prijatý bol aj dokument o stratégii znižovania energetickej náročnosti budov, správa o hodnotení PHSR a stratégia rozvoja kultúry BSK na roky 2015 – 2020. Dôležitým bodom rokovania bolo aj rozšírenie Integrovaného dopravného systému v Bratislavskom kraji – úplná tarifná integrácia. Štandardným bodom rokovania bol aj predaj nehnuteľností a prebytočného majetku. Poslanci R. Bílik a O. Solga ako pozitívnu prijali informáciu o predaji devastovanej budovy na ulici 1. Mája v Pezinku (pri futbalovom štadióne), ktorá ostatné roky toto sídlisko dosť špatila. Informácie o verejnej súťaži budú na webových stránkach BSK.

 

(r)


Ohodnoťte článok: