Predstavujeme poslancov MsZ

Júl 2015 / Prečítané 997 krát

   Od februára 2015 dávame priestor na predstavenie súčasným poslancom Mestského zastupiteľstva v Pezinku. V tomto čísle Pezinčana svoj volebný zámer predstavuje:

Ľubomír Čech, poslanec za volebný obvod č. 2

   Narodil som sa v Pezinku a celý svoj doterajší život som spojil s týmto mestom. Poslancom mestského zastupiteľstva za druhý volebný obvod som sa stal v minulom volebnom období a vo voľbách v roku 2014 mi občania môjho volebného obvodu dali opäť dôveru a zvolili ma za poslanca do ďalšieho obdobia. Chcem sa touto cestou poďakovať za prejavenú dôveru. Ako som hovoril pred voľbami na stretnutiach s voličmi, chcem v tomto volebnom období sústrediť svoje úsilie na riešenie najpálčivejších problémov nielen môjho obvodu, ale samozrejme i problémov týkajúcich sa celého mesta. Spomeniem len niektoré z nich, ako napríklad obnova a napojenie chodníkov v cajlanskej časti mesta, spojenie chodníka na Bokesovej ulici, komplexné riešenie dopravy a smerovania na ulici Dona Sandtnera a iné. Myslím si, že by bolo potrebné čo najrýchlejšie sa venovať problému parkovania pri cajlanskom cintoríne a pri futbalovom ihrisku. V ostatných rokoch zaznamenávame značný nárast obyvateľov v našom meste a preto sa zasadím za budovanie a rozširovanie súčasných predškolských zariadení. Vychádzajúc z uvedeného nás v najbližšom období čaká nárast žiakov v základných školách, takže i tu sa chcem v rámci svojich kompetencií pričiniť o ich rozvoj a rozširovanie. Vecí na riešenie v prospech občanov nášho mesta je veľa, ale mojimi prioritami sú starostlivosť o deti a mládež, rozvoj mládežníckeho športu a starostlivosť o seniorov. Viem, že súčasné vedenie mesta vykonáva veľa dobrej a prospešnej práce v prospech obyvateľov nášho mesta a spoločnou komunikáciou a spoluprácou dokážeme pokročiť v rozvoji mesta a napĺňaní potrieb jeho občanov. Záverom chcem všetkým občanom nášho mesta popriať veľa úspechov a krásne prežitie tohtoročného slnečného leta.

 

Ľubomír Čech

 


Ohodnoťte článok: