Nové riaditeľky

Júl 2015 / Prečítané 1288 krát

   V Obradnej sieni Mestského úradu v Pezinku uviedol primátor mesta Pezinok Oliver Solga 24. júna do funkcie nové riaditeľky. Základnú školu na Fándlyho bude od nového školského roka viesť pani Ing. Monika Hlúšková a Materskú školu Za hradbami pani Mgr. Mária Nogová. Primátor zaželal obidvom riaditeľkám veľa úspechov a poďakoval bývalému riaditeľovi ZŠ Fándlyho Mgr. Milanovi Janogovi za dlhoročnú obetavú a vysoko kvalitnú prácu.

 

(MsÚ)