V Pezinku bude Dialyzačné stredisko a nefrologická ambulancia

Júl 2015 / Prečítané 2147 krát

   Na mimoriadnom zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Pezinku dňa 2. 7. 2015 bol poslancom predložený Návrh na prenájom nebytových priestorov v polyfunkčnej budove na ulici Milana Rastislava Štefánika č. 10. Priestory by mali slúžiť pre prevádzku Dialyzačného strediska a nefrologickej ambulancie.
   Predmetom nájmu sú nebytové priestory vo výmere viac ako 600 m2 a to na druhom nadzemnom podlaží. Nájomcom bude firma – významná nemecká spoločnosť B. Braun Avitum s. r. o., ktorá si predmet nájmu prenajíma na 30 rokov. Výška nájmu týchto priestorov bola stanovená na 40 eur za m2/rok.
   K dispozícii bola na rokovaní MsZ aj overovacia štúdia, ktorá potvrdila, že dializačné stredisko a nefrologickú ambulanciu je v požadovanej skladbe priestorov z dispozičného a hmotového hladiska možné umiestniť na 2. nadzemnom podlaží bývalého Domu služieb v Pezinku.
   Etapizácia prípravy a realizácie stavby je závislá na podkladoch pre vypracovanie projektu, na súčinnosti s investorom stavby a hlavne na lehotách správnych konaní. Návrh rekonštrukcie vnútorných priestorov objektu rešpektuje dispozičnú skladbu pôvodnej stavby a rekonštrukciu bude vykonávať nájomca, čiže B. Braun Avitum s. r. o. na vlastné náklady. Zámerom rekonštrukcie je poskytnutie komplexných služieb občanom mesta Pezinok i celého okresu. Dialyzačné stredisko bude zamerané na metabolické poruchy ľadvín a chronické prípady a bude slúžiť ako ambulantné zariadenie na liečbu z oblasti nefrológie.
   Spoločnosť B. Braun Avitum s. r. o. bola zaregistrovaná ako zriaďovateľ a prevádzkovateľ zdravotníckych zariadení v roku 1994. Za vyše 20 rokov svojej existencie spoločnosť B. Braun Avitum prevádzkuje 19 dialyzačných stredísk v Českej republike a na Slovensku. Je súčasťou spoločnosti B. Braun Melsungen AG SRN, ktorá je popredným svetovým výrobcom produktov pre zdravotníctvo – zdravotníckeho materiálu, liekov či prístrojov. V súčasnosti má táto spoločnosť 48 000 zamestnancov vo viac ako 60 krajinách sveta.
   Nájomnú zmluvu podpíše primátor mesta Pezinok na základe uznesenia MsZ v najbližších dňoch. S prenájmom súhlasilo 15 poslancov, ktorí svojím hlasovaním zhodnotili majetok mesta a podporili skvalitnenie zdravotníckych služieb v regióne. Dialyzačné pracovisko podporili poslanci: Pavol Alexy, René Bílik, Ján Čech, Ľubomír Čech, Milan Čech, František Féder, Gabriel Guštafík, Jozef Chynoranský, Elena Jurčíková, Jozef Mikláš, Marián Pátek, Juraj Pátek, Tomáš Pitoňák, Adam Solga a Drahomír Šmahovský. Projekt nepodporili Milan Grell a Božena Mizerová, ktorí sa pri hlasovaní zdržali. Nehlasovali poslanci Roman Šmahovský, Kvetoslava Štrbová, Elena Žárska a Igor Hianik.

 

(MsÚ)

 


Ohodnoťte článok: