Elektronizácia samosprávy Mesta Pezinok

Júl 2015 / Prečítané 1523 krát

   Projekt „Elektronizácia samosprávy Mesta Pezinok“, kód ITMS projektu 22320220079 realizuje mesto Pezinok od 23. marca 2015 a jeho ukončenie je naplánované na 30. novembra 2015. Cieľom projektu je sprístupniť elektronické služby okresného mesta a zabezpečiť ich všeobecnú použiteľnosť. Prostredníctvom projektu bude v meste Pezinok zavedených 20 eGovernment služieb.
   Projekt prispeje k zvýšeniu transparentnosti a kvality poskytovaných služieb mesta, pričom dôjde aj k úspore nákladov a času občanov či podnikateľov pri vybavovaní úradnej agendy.
   V súčasnosti prebieha hlavná aktivita projektu Analýzy a návrh riešenia, ktorej výstupom budú analytické dokumenty popisujúce súčasný stav spracovávania agendy jednotlivých služieb, ako aj samotných procesov a požiadaviek. Na základe takto spracovaných dokumentov bude v nasledujúcich fázach projektu realizovaná implementácia systému, ktorý bude slúžiť na elektronické spracovanie agendy vybraných služieb prostredníctvom portálu prístupného verejnosti. Občania tak budú môcť vybaviť všetko potrebné prostredníctvom internetu bez nutnosti návštevy mestského úradu.
   Súčasťou systému bude zároveň aj integrácia na externé eGoverment registre a systémy:
- Ústredný portál verejnej správy
- Register fyzických osôb
- Register právnických osôb
- Register adries.
   Projekt „Elektronizácia samosprávy Mesta Pezinok“, kód ITMS projektu 22320220079 je spolufinancovaný Európskou úniou z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja. Výška nenávratného finančného príspevku je 298 688,36 €.

 

Monika Krnáčová

 


Ohodnoťte článok: