Nová služba pre obyvateľov mesta Pezinok – likvidácia odpadu z dreva

Júl 2015 / Prečítané 741 krát

   Odpad z dreva, napr. nábytok, révy, konáre, tvoria veľkú časť objemného odpadu v domácnostiach. Legálna likvidácia takéhoto odpadu bola možná iba v čase jarného a jesenného upratovania dovozom do areálu na Fajgalskej ceste alebo odvozom na riadenú skládku odpadov. V inom čase ľudia bežne vyhadzujú nábytok ku kontajnerom a tak niekedy aj týždeň sa musia všetci dívať na neporiadok, kým ho pracovníci fy Petmas s. r. o. neupracú. Náklady na odvoz a uloženie odpadu uloženého pri kontajneroch sú vysoké. Mesto zavádza novú službu – likvidáciu odpadu z dreva. Môže to byť odpad zo zelene (konáre, révy, nie tráva a lístie), stavebné drevo, dosky aj s klincami, plávajúca podlaha alebo drevené časti nábytku bez textilu, skla, molitanu, plastov a veľkých kovových častí, povolené sú skrutky, klince, kovania na nábytku. Súčasťou nábytku môže byť preglejka a kartón. Drevený odpad môžu obyvatelia Pezinka doviezť každý piatok od 8.00 do 12.00 h do Technického a skladového areálu – Dubový vŕšok na Fajgalskej ceste. Služba je pre obyvateľov mesta Pezinok bezplatná.

 

(OŽP, KS a D)

 


Ohodnoťte článok: