Poďakovanie

Jún 2015 / Prečítané 978 krát

  Ďakujeme všetkým príbuzným, priateľom a známym, ktorí sa prišli 12. 5. 2015 rozlúčiť s naším drahým
Jaroslavom ŽENIŠOM.
Ďakujeme za kvetinové dary a slová útechy. Manželka, synovia, nevesty, vnuci, vnučka a pravnučka.
Ďakujeme všetkým príbuzným, priateľom, známym, ako aj spolupracovníkom z Akadémie PZ, ktorí sa prišli dňa 15. mája 2015 rozlúčiť s naším drahým
Rudolfom ŠTILHAMMEROM
na poslednej ceste života. Ďakujeme za kvetinové dary a slová útechy. Manželka, syn Rudko, syn Marián s rodinou.