Seniori športovali

Jún 2015 / Prečítané 860 krát

   30. mája 2015 sa uskutočnil už XII. ročník Športových hier seniorov Okresu Pezinok na základnej škole v Budmericiach. Hier sa zúčastnilo 84 seniorov z Pezinka, Modry, Budmeríc, dolán, Dubovej, Grinavy, Svätého Jura, Báhoňa a Častej.
   Súťažilo sa v rýchlej chôdzi – ženy 1 km, muži 2 km, v streľbe zo vzduchovky, stolnom tenise, v hode granátom, vrhu guľou aj valčekom. Počasie nám tentoraz prialo, bolo pekne, slnečno a k dobrej nálade nám po celý deň vyhrávala živá muzika, takže niektorí si
aj zatancovali. Pochváliť musíme za výborne zvládnutú organizáciu členky Jednoty dôchodcov Budmerice. Na záver bolo odovzdaných 54 diplomov s medailami a cenami pre víťazov jednotlivých súťaží.
   Pezinskú Jednotu dôchodcov reprezentovalo 20 seniorov a získali 11 ocenení. 3 x prvé miesto: v chôdzi Soňa Kavecká a Elena Voleková v strelbe Hilda Strapáková. 5 x druhé miesto: v chôdzi a stolnom tenise Oľga Herdová, v chôdzi Katka Hulková, v streľbe Magda Konečná a hod valčekom Inka Budayová. 3 x tretie miesto: v chôdzi Inka Budayová, v stolnom tenise Soňa Kavecká a v hode granátom Alena Stojkovičová.
   Víťazom srdečne blahoželáme a tešíme sa na ďalší ročník Športových hier seniorov.

 

Eva Zouzalíková, predseda ZO JDS Pezinok