Mladí ľudia s veľkým srdcom

Jún 2015 / Prečítané 776 krát

   Počas obdobia jedného roka – od júla 2014 až do júna 2015 – prebiehal v našom Centre pre rodinu projekt „Mladí dobrovoľníci v službe deťom 2014/15“ podporený Nadáciou pre deti Slovenska z Fondu Hodina deťom. V tomto čase prebehlo množstvo aktivít, formačných víkendov, organizačných stretnutí s mladými aj vekovo staršími, no duchom mladými dobrovoľníkmi. Do projektu bolo zapojených 21 mladých dobrovoľníkov, ktorí sa formovali, vzdelávali a napokon sa stali režisérmi, kostymérmi, animátormi, koordinátormi, výtvarníkmi, hudobníkmi, tanečníkmi...každý podľa svojho talentu. No stali sa najmä ľuďmi citlivými na potreby rodín a vytvorili im veľa nádherných chvíľ, počas ktorých zažívali rodiny radosť, lásku, vzájomnú blízkosť... hodnoty také všedné...no pre každé ľudské srdce nenahraditeľné. Ďakujeme všetkým ochotným mladým dobrovoľníkom, ktorí s odvahou vstúpili do tohto projektu a slúžili bez nároku na odmenu či už v materskom centre MaMaTaTaJa alebo aj pri ostatných aktivitách Centra pre rodinu. Želáme vám, aby vaše veľké srdce malo vždy ten správny zdroj naplnenia, aby ste mali hojnosť pre seba aj všetkých, ktorí budú vo vašej blízkosti. Ďakujeme všetkým, ktorí sa do projektu zapojili a najmä Nadácii pre deti Slovenska, ktorá z Fondu Hodina deťom tento projekt finančne podporila.

 

Martina Šipošová, štatutár Centra pre rodinu – Pezinok, o.z

 


Ohodnoťte článok: