Požiarna ochrana očami detí 2015

Jún 2015 / Prečítané 966 krát

   DHZ Pezinok SOU v spolupráci so ZŠ Fándlyho ul. pripravilo i v tomto roku pre žiakov ZŠ okresu Pezinok výtvarnú súťaž na tému, PO OČAMI DETÍ 2015. Školy predložili takmer 400 prác, ktoré hodnotila odborná porota pod vedením Mgr. Aleny Burdanovej.
   Práce boli zoradené podľa veku žiakov. Na školách prebehli miestne kolá a práce boli posudzované v prvom rade podľa kvality výtvarného prejavu. Následne boli práce posúdené z pohľadu vystihnutia hasičskej a záchranárskej činnosti, kde zodpovednosť za výber najlepších prác bola delegovaná hasičom. I v tomto roku boli tri kategórie 1. cena PO, Cena za záchranu života a Cena prevencie pred požiarmi.
   Organizátori pripravili tak ako po minulé roky s pomocou ZŠ Fándlyho výstavu víťazných prác, ktorá bola otvorená v priestoroch školy za účasti žiakov, pedagógov, rodinných príslušníkov, hasičov i vedenia mesta Pezinok. Všetkých hostí, víťazov súťaže, pedagógov privítala na pôde školy zástupkyňa riaditeľa ZŠ Fándlyho Pezinok Mgr. Laláková a následne sa uskutočnil kultúrny program, ktorý pripravili pod vedením svojej učiteľky Aleny Rozbeskej. Kurátor výstavy a organizátor súťaže predseda DHZ Pezinok SOPU Peter Ronec predstavil výstavu a vyhlásil výsledky súťaže a spoločne s viceprimátorom mesta Pezinok Milošom Andelom odovzdali víťazom diplomy i vecné ceny, ktoré venovalo mesto Pezinok, DPO SR a ďalší sponzori. Víťazi súťaže z Pezinka: A. Hajtmánková, J. Jurášová, P. Polkorábová, V. Uhlárová, S. Sládkovičová, F. Matejovič, Š. Kováčik, A. Varholáková, V. Trubačová, K. Štellárová, D. Hrotka, H. Hrúziková, L. Tománková, L. Javorková, B. Žáčiková, D. Menyhart, P. Kurucová, N. Kupkovičová, L. Kapucianová.

 

Peter Ronec

 


Ohodnoťte článok: