Študenti SOŠ Komenského sú ľudia na správnom mieste

Jún 2015 / Prečítané 770 krát

   Dňa 28. 4. 2015 sa konala v Dome kultúry Pezinok praktická časť maturitnej skúšky študentov SOŠ Komenského - triedy II. vzdelávacieho programu vlasová kozmetika a spoločné stravovanie. Maturitu študenti skladali realizovaním vernisáže „Medzi kvetmi“ maliarky Aleny Kolesárovej - Ličkovej.
   Už pri prvých stretnutiach nás, „dospelákov“ z PKC, veľmi príjemne prekvapili precíznou pripravenosťou, znalosťou odbornej terminológie, kvalifikovanými otázkami a zameraním na detaily, aj tým, že nič nenechali na náhodu.
   Vytvorili si tím, ktorý zvládol programovú časť i následný raut.
   V kultúrnom programe nám kaderníčky ukázali výsledky nápaditej účesovej tvorby, ktorá bola doladená kvetinovou výzdobou k téme vernisáže.
   A následný raut, ktorí pripravili maturanti vzdelávacieho programu spoločné stravovanie - kuchári a obsluhovali ich spolužiaci, bol tiež na vysokej úrovni. Jedlá boli mimoriadne chutné, nadekorované, výzdoba krásna, všetko mali takmer dokonale zorganizované. S úľubou sme sa dívali na našu mládež, ktorá má celý život pred sebou. Veríme, že títo mladí ľudia sa v živote nestratia a že budú vo svojom povolaní na správnom mieste.
   Pocta patrí aj pani riaditeľke, pani zástupkyni, celému pedagogickému i nepedagogickému kolektívu pracovníkov SOŠ Komenského. Dokázali, že táto škola vychováva odborne zdatnú, ale i ľudsky hodnotnú mladú generáciu. Zo spolupráce PKC a maturantov SOŠ nám zostal veľmi dobrý pocit. A ešte čosi: sme na vás, milí mladí ľudia, pyšní.

 

Ing. Ingrid Noskovičová, riaditeľka PKC

 


Ohodnoťte článok: