Nadácia REVIA: Vy nám, my vám

Jún 2015 / Prečítané 697 krát

   Vy nám – my vám je myšlienka, ktorou sa vám prihovárame najmä v období „percenta z dane“. Aj vďaka finančným prostriedkom, ktoré takto získame, môžeme už 18 rokov podporovať aktívnych ľudí, aby realizovali svoje skvelé nápady. Výsledkom ich snaženia sú zaujímavé podujatia, ktoré nás nielen obohatia a rozveselia, ale pozitívna energia a nadšenie sa z týchto skvelých ľudí prenesie na nás. V prvom polroku 2015 sme podporili 15 projektov v celkovej výške 3 750 eur. Tým napĺňame naše poslanie a sľuby – získané financie vraciame zhodnotené naspäť vám, mestu, regiónu.
   Päťčlenný tím komisie nadácie REVIA vždy najprv naštuduje všetky predkladané žiadosti, ak potrebuje doplniť informácie, telefonuje s predkladateľmi, zisťuje viac faktov a potom sa stretne a debatuje, aby nakoniec rozhodol. Hlavným kritériom pri výbere projektov, ktoré podporíme, je to, či projekt zasiahne širokú komunitu, či vytvorí priestor na zaujímavé stretnutia, skvalitní náš život, prostredie, prinesie nový vietor, nové témy. Nasledovných sedem projektov určite spĺňa tieto kritériá a podporili sme ich realizáciu sumou 1 500 eur aj vďaka partnerstvu našej nadácie s Nadáciou SPP a jej finančnému príspevku.
   Letný tábor pre rodiny pripraví Centrum pre rodinu v Pezinku. Tradičnú Alternatívu v Drevone zažijeme už koncom leta. Cestou necestou sa vydáme na Snowfilmfest. S OZ Školák si zmeriame sily v sudoku na Štúrovskom turnaji. Vo svojej húževnatej práci pokračujú aj v OZ Záchrany cirkevných pamiatok v Modre na obnove Kostola sv. Jána Krstiteľa. Majú náš obdiv a pravidelnú podporu už niekoľko rokov. Deti zo súkromného CVČ v Modre sa môžu tešiť na novú hrnčiarsku dielňu. A naša pezinská historička, pani Františka Čechová už pripravuje knihu o sochárovi Žigmundovi Šlomovi rodákovi z Pezinka: Sochy – Sculptures.
   Všetkým aktívnym priateľom držíme palce v ich snažení.
   Motivovali sme vás? Ak áno, nezabudnite, že 20. septembra 2015 bude uzávierka posledného tohtoročného grantového kola. Nakoľko je rok 2015 aj rokom osláv 200. výročia narodenia Ľ. Štúra, podporíme aj aktivity zamerané na štúrovskú tematiku a súvisiace s plánom podujatí k Roku Ľudovíta Štúra. Termín uzávierky je taktiež 20.9.2015 a pre žiadosti platia rovnaké pravidlá ako pre ostatné projekty. Projekty podporujúce aktivity seniorov prijímame priebežne počas celého roka. Bližšie informácie na www.revia.sk, fb: Nadácia Revia alebo na 0905 960 797.
 

REVIA Malokarpatská komunitná nadácia