Prehliadka speváckych súborov

Jún 2015 / Prečítané 1247 krát

   Stalo sa už tradíciou, že Krajská prehliadka speváckych súborov Bratislavského kraja sa už tradične uskutočňuje v Pezinskom centre kultúry, pod záštitou primátora mesta Mgr. Olivera Solgu, s finančným príspevkom Bratislavského samosprávneho kraja.
   V tomto roku to bol 12. ročník, na ktorom sa prezentovalo 8 speváckych súborov. Po úvodnom slove a privítaní všetkých hostí, obecenstva a samozrejme spevákov predsedníčka KO JDS Žofia Lomnická, otvorila 12. ročník KPSS.
   Prvý vystúpil domáci súbor Radosť z Pezinka, ktorého vedúcou je Mgr. Mária Miškeríková a súbor spolupracuje s hudobným pedagógom, čo posunulo FSS Radosť výkonnostne na vyššiu úroveň. Svojimi prekrásnymi slovenskými ľudovými piesňami rozdávajú radosť i mimo svojho bydliska. Majú na svojom konte i nahraté CD-čko, čím oslávili 10.narodeniny založenia súboru.
Druhý súbor z Čataja, Čatajan vedie vedúca Mária Póšová. V roku 2012 sa na nich usmialo šťastie v podobe príčko, z ktorého sa tešia ich priaznivci v Čechách, vo Francúzsku, Írsku, Taliansku i v Japonsku.
   Tretím súborom bol súbor Mikulášanka z Plaveckého Mikuláša. Ako oznámila ich vedúca Lýdia Bednáriková, ich repertoár je zostavený zo známych piesní, ktorými tešia publikum vo svojej obci i v susedných obciach.
   Štvrtým súborom bol spevácky súbor Melódia z Bratislavy-Petržalky. Je to 19 členný súbor, ktorý vznikol v roku 2004 a vedie ho Mária Winkláreková. Súbor za obdobie od svojho vzniku absolvoval mnoho koncertov a nahral už 2 CD-čka
   Piatym súborom bol súbor Senioranka z Bratislavy-Karlovej Vsi. Jeho vedúcou je Eva Kráľovičová a súbor pôsobí už 15 rokov. Tento súbor si svojimi piesňami získal srdcia obyvateľov Karlovej Vsi.
   Ďalší súbor sa predstavil svojimi piesňami v nárečí, súbor Vajnorský okrášľovací spolok z Bratislavy – Vajnor. Svojím repertoárom stále udržiavajú a rozvíjajú vajnorské kultúrne dedičstvo.
    Z Bratislavy – Petržalky sa zúčastnil súbor Petržalčanka, ktorý vznikol spojením dvoch súborov. Vedúca súboru Alžbeta Korbelová získala dirigentku – speváčku Vieru Hrdličkovú a Dr. Dášu Pavlíkovú. Pod ich vedením súbor nacvičil i Petržalskú svadbu, ktorá má veľmi priaznivý ohlas u širokej verejnosti.
Ako posledný súbor sa predstavil súbor Dúbravanka, ktorý svojim spevom rozdáva radosť v širokom okolí. Vedie ho JUDr. Hamrlík.
   Podpredseda JDS PhDr. Alojz Luknár vo svojom príhovore vysoko ocenil úroveň všetkých súborov, zaželal im veľa krásnych chvíľ pri rozdávaní radosti svojím spevom.
   Každá udalosť má svoj začiatok i koniec. Na záver sa prihovorila všetkým prítomným predsedníčka KO JDS Bratislava. Vysoko ocenila spevácku úroveň jednotlivých súborov a každému súboru bol odovzdaný ďakovný list za účasť z KO JDS Bratislava, darčekové predmety, ktoré poskytol primátor mesta Pezinok, kniha o Pezinku, ktorá bola zakúpená z finančných prostriedkov BSK a prekrásna šípová ruža. Na záver sa všetci rozlúčili spoločne zaspievanou piesňou: Slovenské mamičky.

 

Žofia Lomnická