Májové udalosti v ZUŠ Eugena Suchoňa

Jún 2015 / Prečítané 871 krát

   Roztomilým koncertom nazvaným „Kvietok pre mamu“ sa 11. mája 2015 prihovorili pezinskej verejnosti najmenší žiaci hudobného a tanečného odboru ZUŠ E.Suchoňa. Javisko hýrilo farbami, veselou hudbou a šťastné úsmevy na tváričkách detí sa zrkadlili v očiach všetkých mamičiek...
   Už o pár dní, 20.mája, Pezinčania tlieskali žiakom Literárno-dramatického odboru, ktorí sa predstavili dvomi veľmi peknými pútavými divadelnými hrami „Ako vyliečiť hračkoneodkladajnitídu“ a „Dáždnik“.
   Niekoľko z najlepších žiakov hudobného odboru sa prezentovalo na verejnom koncerte 29. mája. Zazneli diela štyroch storočí – od barokových skladieb A. Vivaldiho, J. S. Bacha, cez klasicizmus v dielach L. Mozarta, W. A. Mozarta, romantické skladby F. Chopina, P. I. Čajkovského až po diela 20. storočia B. Martinů, P. Bagina, M. Kořínka... Súčasťou májového koncertu boli aj vystúpenia štyroch absolventov ZUŠ E. Suchoňa, spomedzi ktorých vynikol mladý talentovaný gitarista Marek Hrašna.
   V máji nezaháľali ani naši výtvarníci. V Minigalérii PKC ponúkli verejnosti dve veľmi pekné výstavy prác žiakov – „Infantka“ a už tradičnú výstavu prác absolventov, ktorá aj tento rok potvrdila vysokú kvalitu nášho výtvarného odboru.
   Májovou „čerešničkou na torte“ bol úspech našej speváčky Ley Valachovej z triedy Mgr. Evy Rosenberger, ktorá si na celoslovenskej súťaži ZUŠ vyspievala krásne strieborné pásmo. Blahoželáme

 

(ZA)