Sociálna poradňa

Jún 2015 / Prečítané 878 krát

   Chcela by som opatrovať otca, ktorému sa veľmi zhoršil zdravotný stav. Momentálne som však evidovaná na úrade práce. Môžem aj v takomto prípade žiadať o opatrovanie? Ako mám postupovať?
   Najprv je potrebné, aby bol váš otec posúdený na takúto službu. Ak úrad vydá potrebné rozhodnutie, vy môžete požiadať o príspevok na opatrovanie. Všetko vybavíte na príslušnom ÚPSVaR, ktorým je úrad podľa trvalého bydliska. V takomto prípade nemusíte zostávať v evidencii nezamestnaných, lebo úrad bude za vás platiť zdravotné poistenie a tiež sa vám započítavajú roky do dôchodku. Takéto opatrovanie nie je podmienené vaším vzdelaním a nepotrebujete na to ani špeciálny kurz.

 

PhDr. et Mgr. Oľga Jarošová

 


Ohodnoťte článok: