Ad: Keď nie slovom, aspoň obrazom (Pezinčan 5/2015) – vyjadrenie autoriek

Jún 2015 / Prečítané 845 krát

   Uvedený článok je reakciou na článok. uverejnený v aprílovom čísle Srdca Pezinka na s. 7 s názvom „Sociálna komisia u bezdomovcov“, ktorého sme autorkami. Predmetný článok má informačný a motivačný charakter pomáhať ľudom v núdzi a v ťažkých rodinných situáciách. Do článku bola neúmyselne vložená nevhodná fotografia, ktorá sa dotkla zainteresovaných pracovníkov a motivovala k napísaniu článku v májovom čísle Pezinčana na s. 3 pod názvom
„Keď nie slovom, aspoň obrazom“. Ospravedlňujeme sa pracovníkom sociálnej starostlivosti i čitateľom oboch časopisov za vloženú fotografiu, ktorá nezachytáva obraz nocľahárne, ale bola vybraná z archívu. Prácu ľudí, ktorí sa starajú a pomáhajú v pezinskej nocľahárni ako aj všetkých tých, ktorí pracujú a nezištne pomáhajú osobám sociálne ohrozeným a znevýhodneným si veľmi vážime. Bola to naša prvotná motivácia vybrať si práve prácu v Komisii pre sociálnu starostlivosť a zdravotníctvo MsZ, ktorej sme členkami a máme úprimnú snahu pomáhať pri riešení zložitých sociálnych situácií.

 

Elena Žárska,

 


Ohodnoťte článok: