Parkovné sa bude dať zaplatiť aj esemskou

Jún 2015 / Prečítané 905 krát

Oznam pre občanov mesta Pezinok a obyvateľov blízkeho okolia

SMS parkovanie v meste Pezinok
   Od 1. júla 2015 majú vodiči novú možnosť úhrady parkovného v zónach plateného parkovania v meste Pezinok. Zaslaním jednoduchej SMS-ky si okrem úhrady poplatku za parkovanie môžu predĺžiť čas parkovania a zároveň budú včas informovaní o konci platnosti parkovania.
Možnosť úhrady parkovného formou SMS správ poskytuje prevádzkovateľ ako alternatívu k úhrade parkovného, pričom vodičom naďalej zostane možnosť zakúpenia parkovacieho lístka v parkovacích automatoch, ako aj časových (mesačných, polročných a ročných ) parkovacích kariet. Cieľom služby je poskytnúť vodičom využívajúcim parkovanie v Pezinku možnosť zakúpiť si parkovné cez mobilný telefón, a to zaslaním jednoduchej SMS na krátke telefónne číslo 2200 spoločné pre všetkých operátorov. Služba je prístupná pre všetkých zákazníkov, ktorí využívajú ako paušálne, tak aj kreditné – predplatené služby operátorov Orange Slovensko, Slovak Telekom a O2 Slovakia. Cena parkovného zakúpeného formou SMS je 0,60 Eur/hod.

 Spôsob úhrady parkovného cez SMS
 - Zaslaním SMS na číslo 2200 v tvare PK (medzera) A1 (medzera) EČV uhradíte parkovné na 1 hodinu – príklad: text SMS bude: PK A1 PK123XY na číslo: 2200 vysvetlenie: PK je parameter (kód) miesta = parkovacia zóna v Pezinku, A je označenie parkovacej zóny, 1 je doba parkovania 1 hodina, PK123XY je evidenčné číslo vozidla.
 - Zaslaním SMS na číslo 2200 v tvare PK (medzera) A2 (medzera) EČV uhradíte parkovné na 2 hodiny – príklad: text SMS bude: PK A2 PK123XY na číslo: 2200 vysvetlenie: PK je parameter (kód) miesta = parkovacia zóna v Pezinku, A je označenie parkovacej zóny, 2 je doba parkovania 2 hodiny, PK123XY je evidenčné číslo vozidla

Parkovné je možné jednou SMS správou zaplatiť najviac na 4 hodiny!
 - Do 30 sekúnd od odoslania SMS bude doručená potvrdzujúca SMS s uvedenými informáciami o uhradenom parkovnom. Bez potvrdzujúcej SMS parkovné nebolo uhradené.
- 10 minút pred uplynutím platnosti parkovného bude zaslaná upozorňujúca SMS, ktorá upozorní na blížiaci sa koniec platnosti zaplateného parkovného.
- Predĺženie parkovacieho času je možné opätovným odoslaním SMS.
- Všetky odchádzajúce a prichádzajúce SMS zahŕňa cena parkovného.
- Služba je prístupná všetkým užívateľom služieb mobilných operátorov na území SR.

Podmienky pre možnosť úhrady parkovného cez SMS:
- Záujemca o využitie platby parkovného cez SMS (ďalej len užívateľ), musí byť zákazníkom mobilného telekomunikačného operátora Slovenskej republiky a na základe zmluvy s operátorom využíva alebo môže využívať systém SMS platba.
- Užívateľ sa nesmie nachádzať na black liste telekomunikačného operátora, v stave suspend, deactiv, soft suspend, pričom o zaradení užívateľa do tej ktorej skupiny rozhoduje operátor podľa svojich interných pravidiel.
- Konečnú cenu uhradí užívateľ prostredníctvom telekomunikačného operátora, ktorý celkový súčet konečných cien užívateľa uvedie na faktúre, ktorou vyúčtováva svoje služby ako osobitnú službu za nemobilný obsah.
- Daňový doklad za predané elektronické parkovanie si vodič môže vytlačiť na web stránke mesta Pezinok www.pezinok.sk a na web stránke prevádzkovateľa www.pmspezinok.sk. v časti SMS parkovanie.


Daňový doklad za úhradu parkovného zaslaním SMS
   V priloženom odkaze si môžete vyžiadať daňový doklad k zakúpenému parkovaciemu lístku formou SMS.

   Pri vyžiadaní daňového dokladu stačí zadať:
1. telefónne číslo, z ktorého bola zaslaná SMS,
2. overovací kód, ktorý je uvedený v potvrdzujúcej SMS o úhrade parkovného. https://www.smslistky.sk/parking
Upozornenie:
Dňa 11. 6. 2015 schválilo mestské zastupiteľstvo VZN č. 5/ 2015, ktorým sa dopĺňa VZN č. 3/2014 a ktorým sa schvaľuje Prevádzkový poriadok plateného parkovania v meste Pezinok s účinnosťou od 1. 7. 2015 .

 

Ing. Juraj Pátek, PMS, s.r.o.

 


Ohodnoťte článok: