Predstavujeme poslancov MsZ

Jún 2015 / Prečítané 855 krát

   Od februára 2015 dávame priestor na predstavenie súčasným poslancom Mestského zastupiteľstva v Pezinku.
   V tomto čísle Pezinčana svoj volebný zámer predstavuje:

Dipl. Ing. Milan Čech, poslanec za volebný obvod č. 2

   V prvom rade chcem využiť túto príležitosť a poďakovať sa všetkým voličom za vyjadrenú dôveru v komunálnych voľbách, ktorú si vážim. Ako rodenému Pezinčanovi mi je cťou podieľať sa prostredníctvom poslaneckého mandátu na rozvoji nášho mesta.
   S úctou a hrdosťou na výsledky práce minulých generácií Pezinčanov cítim povinnosť ako podpredseda komisie Vinohradníctva a vinárstva pri MsZ pokračovať v snahe predchodcov o zachovanie charakteru a tradícií v tomto vinohradmi obklopenom meste. Verím, že sa nám prijatím správnych opatrení a spoločným úsilím podarí rozšíriť nielen rady mladých menších vinárov a vinohradníkov, ale aj zamedziť zvyšovaniu plôch neobrobených vinohradov, vzniku čiernych stavieb a skládok, ktoré vo vinohradoch, bohužiaľ, vznikajú.
   Citlivo vnímam problémy, ktoré sú v celom Pezinku a nie iba v mojom volebnom obvode. Nepáčia sa mi, rovnako ako iným obyvateľom, ulice bez kvalitnej vozovky, bez chodníkov, nedostatok miest v materských školách, problematické stravovanie detí s celiakiou, diabetom a inými diétnymi problémami, chýbajúca občianska vybavenosť na sídliskách... Zmysel výkonu poslanca si nepredstavujem v tom, že budem iba chodiť po volebnom obvode, poukazovať na nedostatky, bezhlavo kritizovať či len sľubovať spoluobčanom nesplniteľné veci. Svoje postavenie nevidím len v aktívnom prístupe k nachádzaniu a schvaľovaniu čo najlepších a najefektívnejších riešení nielen každodenných problémov, ale aj v dialógu o otázkach smerujúcich k prijímaniu takých rozhodnutí, za ktoré na nás budú v dobrom spomínať naši potomkovia tak, ako my spomíname na tých pred nami.
   Som presvedčený o tom, že súčasné vedenie mesta s podporou združenia Spoločne pre Pezinok vykonáva veľa veľmi dobrej práce. Tak, ako všade inde, aj tu sú veci, ktoré by mohli fungovať podstatne lepšie. Maximálna transparentnosť, jasné pravidlá či podmienky musia platiť rovnako pre všetkých, a to nielen na papieri. Zmeny k lepšiemu nedosiahneme iba kritikou z jednej strany a jej negovaním z druhej, nezmyselným hašterením a urážaním sa. Dosiahneme ich tým, že si spoločne vyhrnieme rukávy, problém spoločne a slušne prediskutujeme a nájdeme najvhodnejšie riešenie. Spoločne poslanci za SPPK, ale aj zo Srdca Pezinka a nezávislí poslanci.
   Nedá mi, aby som na záver nespomenul prácu členov Dobrovoľného hasičského zboru Pezinok – mesto, ktorého som predsedom. V posledných rokoch a za významnej podpory vedenia mesta sme začali oveľa intenzívnejšie pracovať s deťmi a mládežou či obnovovať a rozširovať techniku. Dúfam, že v krátkej dobe budeme mať zodpovedajúci vlastný priestor, vhodný pre zabezpečenie úloh, ktoré v prospech mesta Pezinok a jeho obyvateľov vykonávame (preventívne prehliadky, organizujeme a zúčastňujeme sa súťaží, organizujeme rôzne iné spoločenské akcie). Bolo by pre nás aj pre Pezinok prínosné, keby sme sa mohli vrátiť do priestorov starej, historicky cennej a unikátnej hasičskej stanice pri parku, ktorú postavili v minulosti naši predchodcovia. Tam by sme mohli moderným a pútavým spôsobom približovať históriu hasičov v Pezinku, počínajúc dobovou technikou a pod. Získali by sme atraktívny priestor pre vzdelávanie a prácu s našimi budúcimi nasledovníkmi ako aj kvalitný priestor pre našu techniku a servisné zázemie. Verím, že ako aj v iných oblastiach, aj pri riešení tejto záležitosti nájdeme s vedením mesta čoskoro spoločný názor.

 

Milan Čech

 


Ohodnoťte článok: