Stav prác na terénnych úpravách po rekonštrukcii teplovodov

Jún 2015 / Prečítané 869 krát

   Na jeseň minulého roka prebehla na sídliskách Juh a Sever rekonštrukcia teplovodov, ktorá zanechala na oboch sídliskách veľkú stopu. Spoločnosť STABIL, a.s., Žilina preto začala už v polovici apríla 2015 so spätnými úpravami terénu a spevnených plôch, ktoré boli spomínanou rekonštrukciou porušené.
Po odstránení nedostatkov zistených pri prvých „preberačkách“ sa dá povedať, že práce na spätných úpravách sú vykonávané na dobrej úrovni.
   V súčasnosti je skontrolovaná väčšia časť opravených spevnených plôch (chodníkov, ciest a parkovísk) na sídlisku Sever a Juh, ako aj na sídlisku Za hradbami. Terénne úpravy v plochách zelene boli do polovice júna 2015 ukončené na sídlisku Za hradbami a na ulici 1. mája.

 

MsÚ Pezinok – OŽP,KS a D